Bart de Vroome (Marketing Manager Benelux) en Najoua Ben Rhouma (Registration Manager Benelux) hebben op 25 April 2019 namens Nufarm Benelux de jaarlijkse info- en discussiesessie van het erkenningscomité (FOD) voor gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik bijgewoond in Brussel.

Onderwerpen die o.a. besproken zijn:

  • Nieuwe ontwikkelingen in de evaluatie van toelating gewasbeschermingsmiddelen
  • Toelatingen voor noodsituaties

Europese regelgeving voor toelating gewasbeschermingsmiddelen wordt wereldwijd erkend als zeer streng.

Gewasbeschermingsmiddelen worden getoetst/ beoordeeld op criteria vastgesteld door de huidige wetenschap. Toxicologie voor mens & dier, eco-toxicologie, milieu-aspecten, etc. zijn aspecten waarop gbm worden getoetst.

Indien middelen aan alle gestelde criteria voldoen dan pas volgt een toelating.

Kortom gewasbeschermingsmiddelen zijn veilig!