Targa® Prestige is een zeer gewaardeerd grassenmiddel omwille van haar brede werking en het groot aantal toelatingen. Met name op kweek, gierstgrassen en graanopslag heeft dit middel een heel goede werking.

Op Europees niveau werden recent de maximale residulimieten (MRL’s) voor de werkzame stof quizalofop-P-ethyl gewijzigd. Om overschrijding van de nieuwe MRL’s te vermijden wijzigen aldus een aantal toepassingen voor Targa Prestige.

Voor de volgende teelten in open lucht is de veiligheidstermijn aangepast:

  • 35 dagen voor vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,…) (groengeoogst, zonder peul), schorseneren, groengeoogste erwten (zonder peul), radijs, raap (stoppelraap, meiraap), rammenas en rettich
  • 40 dagen voor wortelen
  • 45 dagen voor vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,…) (drooggeoogst), aardappelen, aardappelpootgoedteelt, voedererwten (drooggeoogst), drooggeoogste erwten (zonder peul), groengeoogste erwten (met peul), knolselder, pastinaak
  • 60 dagen voor cichorei, aardbeien (productieveld), suikerbieten, rode biet (kroten)
  • 65 dagen voor koolraap
  • 90 dagen voor vlas, winterkoolzaad en zomerkoolzaad
  • 110 dagen voor voederbieten

Bovendien wordt de dosis ter bestrijding van kweekgras naar 2 l/ha (1 toepassing) verlaagd in aardappelen en aardappelpootgoedteelt. De andere toegelaten toepassingen wijzigen niet.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Gilles Callens: [email protected] / 0472 22 24 83.