Grasland en onkruiden in de zomer
Als in het voorjaar het gras begint te groeien, laten ook diverse onkruiden zich al snel zien. Daarom wordt er vaak in het voorjaar gekozen om over te gaan tot een onkruidbestrijding. Helaas lukt dat niet altijd goed. In het voorjaar van 2020 was er bijvoorbeeld sprake van continu droog en schraal weer, vaak ook nog eens gevolgd door nachtvorst. Tot in mei toe. Als het dan niet is gelukt om een onkruidbestrijding uit te voeren, kan dit altijd nog in een later stadium. Dus ook in de zomermaanden.

Juli hooimaand
De maand juli was vroeger de hooimaand. Tegenwoordig wordt er veel minder gehooid en dan ook meestal al eerder in het seizoen, in de maand juni. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de hogere temperaturen in winter en voorjaar. Juli is en blijft een warme maand, meestal de warmste zomermaand. Minder bekend is, dat in juli er veel regen kan vallen. Meestal als gevolg van flinke hoosbuien al dan niet in combinatie met onweer. De voorjaarsmaanden april en mei zijn meestal veel droger. Hierdoor kan een onkruidbestrijding in grasland in de zomer effectiever zijn dan in het voorjaar.

Regen en warmte, goed voor groei
Veel zon en daglicht, aangename temperaturen (mits niet tropisch warm) en voldoende regenwater zijn belangrijke voorwaarden voor groei. In de zomermaand juli kunnen graslandpercelen een flinke groeispurt maken. Maar niet alleen het gras maakt dan een groeispurt. Ook diverse onkruiden nemen hun kans waar.

Onkruidbestrijding in de zomer zinvol?
Onder groeizame omstandigheden is een onkruidbestrijding zinvol en effectief. Overweeg daarom bij groeizaam weer in de zomer een onkruidbestrijding in die percelen waar onkruiden een probleem vormen. Zeker is dat Cirran® met partner onder deze omstandigheden prima werk doet. Neem voor een goed advies altijd contact op met uw loonwerker of uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.