Jacobskruiskruid in grasland
Jacobskruiskruid komt veelvuldig voor. Je ziet dit onkruid vooral in bermen, natuurgronden en op onbeteeld terrein. De plant is makkelijk te herkennen aan de felgele bloemen (niet te verwarren met boerenwormkruid). Door het zaaien vanuit bijvoorbeeld bermen, kan dit onkruid ook in productiegrasland voorkomen. Dat zie je als melkveehouder natuurlijk liever niet.

De meeste zaden vallen binnen een cirkel van ongeveer 5 meter, maar een klein deel van de zaden beweegt zich (veel) verder.

Voorkomen is beter dan genezen
Een dichte graszode is de beste manier op te voorkomen dat er problemen met Jacobskruiskruid in grasland ontstaan. Daarom zijn er ook minder problemen in een dichte graszode. Waar sprake is van vertrapping door vee of het insporen door machines, is de kans op kieming groter. Wanneer door langdurige droogte en hitte meer open plekken in grasland ontstaan, krijgt Jacobskruiskruid meer kans om zich te vestigen.

Jacobskruiskruid is dubbel schadelijk
Jacobskruiskruid bevat zestien verschillende alkaloïden. Na het eten van de plant door het vee, worden deze verbindingen omgezet in giftige vrije alkaloïden die zich ophopen in de lever en daarna de lever aantasten. Bij het weiden mijden de koeien Jacobskruiskruid, maar via kuilvoer of hooi kunnen de dieren het binnenkrijgen. Vooral daarom is jacobskruiskruid een schadelijk onkruid.

Daarnaast wil je als melkveehouder natuurlijk kunnen beschikken over goed presterend grasland met grassen met een uitstekende voederwaarde. De ruimte die onkruiden innemen, gaat ten koste van deze goed presterende grassen en ten koste van de smakelijkheid van het rantsoen. Ook dat wil je voorkomen.

Bestrijding Jacobskruiskruid en andere onkruiden
Door goed graslandbeheer wordt voorkomen dat onkruiden de ruimte krijgen om te kiemen. Tegelijkertijd weet elke melkveehouder dat er altijd weer plekken zijn waar onkruid de kop opsteekt. Het is belangrijk daar snel op te acteren. Dat dan door middel van een onkruidbestrijding. Bekend is dat het middel Cirran® een brede werking heeft op diverse onkruiden waaronder distels, paardenbloem en jacobskruiskruid. Belangrijk is een bestrijding uit te voeren voor of na de bloei. Win altijd tijdig advies in bij uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen of uw loonwerker over het tijdstip en de keuze voor de juiste middelen.