Scoren met goed ruwvoer
Opnieuw was er sprake van een droog en warm jaar. Het lijkt een terugkerende trend. Lange periodes van droogte en extreme hitte in met name augustus en september hadden veel invloed op de ruwvoeropbrengst. Ook maïs had gedurende het groeiseizoen meerdere keren te lijden onder droogte en hitte. Afhankelijk van de grondsoort, maar ook bijvoorbeeld lokale regenval, zijn er vaak grote verschillen in opbrengst.

De balans opmaken
Nu het maai- en oogstseizoen achter ons ligt, kan de balans worden opgemaakt. Vallen de opbrengsten mee of tegen. En hoe zit het met de kwaliteit van het ruwvoer. Regeren is daarbij vooruitzien. Dat begint met het meten en goed inschatten van de ruwvoervoorraad. Daarnaast is het belangrijk oom grotere partijen te bemonsteren en te onderzoeken op conservering, mineralen en kwaliteit. De conservering is een belangrijk uitgangspunt voor de planning in het winterseizoen tot ongeveer 1 juni.

Bij een verwacht tekort aan ruwvoer is het noodzakelijk tijdig maatregelen te nemen. Ruwvoer aankopen is een van de mogelijkheden. Maar houd dan wel rekening met verlies aan kwaliteit. Wees daarnaast alert op de beschikbaarheid van goedkope bijproducten. Denk aan bierborstel, aardappelen, voederbieten of andere bijproducten.

Meer ruwvoer scoren: dat loont
Meer ruwvoer van het eigen bedrijf. Dat loont. Het is en blijft daarom belangrijk de teelt van gras en maïs te optimaliseren. Dat begint eigenlijk altijd bij een goede bodemstructuur waarin de plant goed kan wortelen. Maar ook zaken als bemesting en de bestrijding van onkruiden zijn essentieel. De laatste jaren is er meer aandacht voor onkruidbestrijding in grasland. En wie goed rondkijkt begrijpt wel waarom. Steeds vaker zie je percelen grasland met een groot aandeel aan herderstasje, paardenbloem, akkerdistel en niet te vergeten ridderzuring. Stuk voor stuk onkruiden die zich onder droge omstandigheden goed kunnen handhaven en zich daarna ook nog eens snel verspreiden.

Meer ruwvoer in 2021
Wie het komende seizoen meer ruwvoer wil scoren van het eigen bedrijf, zorgt ervoor goed voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld door nu te zorgen dat de ontwatering in orde is. Maar ook door tijdig plannen te maken voor het komende voorjaar. Een onkruidbestrijding is in de late herfst (vanaf november) tot het vroege voorjaar (eind februari) meestal niet mogelijk. Eenvoudigweg omdat de temperaturen dan te laag zijn voor een effectieve werking (nauwelijks groei en daardoor nauwelijks opname) en de bodem te nat is (draagkracht). Maar daarna is een onkruidbestrijding in een mix met Cirran weer prima mogelijk.