DiPel DF is een biologisch rupsenbestrijdingsmiddel. Het middel wordt zowel in bedekte en onbedekte teelten toegepast. Telers grijpen vaker naar DiPel DF en past binnen het streven om tegemoet te komen aan de MRL-eisen die steeds meer afnemers stellen. DiPel DF is dankzij deze eigenschappen voor zowel biologische als reguliere telers een prachtig middel. In dit artikel lichten we kort de vier belangrijkste eigenschappen toe.

DiPel DF is toegelaten in

  • Fruitbomen en -struiken
  • Erwten en bonen.
  • Diverse slagewassen.
  • Diverse vruchtgroenten.
  • Diverse groentegewassen.
  • Diverse kruiden.

Brede werking
De bacterie Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki vormt de basis voor Dipel DF. De bacterie scheidt toxines af die dodelijk zijn voor vretende en stekende insecten (vooral rupsen). Na het aanvreten van de plant wordt de darmwand aangetast, stopt de vraat en sterft de rups. Belangrijke nuttige insecten zoals bijen en sluipwespen ondervinden geen hinder. Zij zuigen of vreten immers niet van het blad.

DiPel DF bevat vier essentiële toxines. Elk van deze toxines heeft een eigen werkingsspectrum. Door deze unieke samenstelling wordt een breed spectrum aan plaagdieren effectief bestreden.

   

Effectieve formulering
DiPel DF onderscheidt zich op meerdere punten van de concurrentie. De brede ervaring die door de jaren heen is ontstaan, is toegepast in een uitgebalanceerde formulering. Zo is het aandeel werkzame stof aanzienlijk hoger dan andere middelen in de markt. Ook het oplossend vermogen is door het gebruik van een uitgebalanceerde mix hulpstoffen, uitstekend. Hierdoor worden de werkzame toxines bij een bespuiting gelijkmatig over de plant verdeeld.

Breedste etiket
DiPel DF heeft zich door de jaren bewezen in diverse teelten. En nog altijd komen er nieuwe toelatingen bij. Het is voor telers ideaal om te kunnen grijpen naar een middel dat bewezen effectief en bewezen veilig is. Bovendien is er ervaring opgedaan in tal van spuitschema’s.

Residumanagement
Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er residu van het middel achterblijven in het eindproduct. Voor levensmiddelen gelden er wettelijke maximale residunormen de MRL (Maximale Residu Limiet).  Maar ook in niet-consumptieve teelten (denk aan sierteelten) worden de residunormen strenger. Dit in verband met de veiligheid van werknemers en de consument/afnemers. Handels- en grootwinkelbedrijven stellen strengere eisen en vragen om certificaten. Het biologische middel DiPel DF laat geen residu achter en past dus uitstekend binnen het residumanagement.

Meer informatie over DiPel DF
Neem contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Hij of zij kan u meer vertellen over de toepassing in uw teelt(en). Meer informatie over DiPel DF.

Oplosbaarheid DiPel DF.               Oplosbaarheid ander Btk.