Naast Dipel DF is nu ook NeemAzal-T/S toegelaten in de vollegronds groenteteelt.

Vollegrondsgroente en insectenbestrijding met biologische middelen

In België wordt op grote schaal groente in de vollegrond geteeld. Denk koolsoorten, asperges en prei. In al deze teelten komt vraat, steek- en zuigschade voor door diverse insecten. Voor de bestrijding van deze insecten maakten telers tot op heden vaak gebruik van beschikbare, in veel gevallen, chemische middelen.

De MRL (maximale residu limiet) wordt door afnemers voortdurend aangescherpt. Met het beschikbaar komen van nieuwe biologische middelen, wordt het makkelijker om aan die eisen te voldoen. Wellicht denkt u: Werken die middelen wel voldoende? Of, wat levert het gebruik van deze middelen mij op? Op deze en andere vragen geven we antwoord in dit artikel. Daarbij staan twee middelen centraal: DiPel DF en NeemAzal-T/S.

DiPel DF en NeemAzal-T/S

Breed inzetbare middelen met een duurzaam profiel
DiPel DF en NeemAzal-T/S zijn twee middelen die hun werking en nut door de jaren hebben bewezen. Beide middelen worden al volop en zeer succesvol toegepast in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Nu zijn beide middelen dus ook toegelaten in de vollegronds groenteteelt. Met DiPel DF en NeemAzal-T/S wordt een belangrijke stap gezet bij de verlaging van residu’s. NeemAzal-T/S heeft een brede werking tegen meerdere plagen. Dipel DF is een specifiek biologisch middel, ter bestrijding van rupsen.

DiPel DF

Binnen een half uur stopt vraat van rupsen
De werkzame stof van DiPel DF is de bacterie: Bacillus thuringiensis Kurstaki (BtK). Deze van nature in de grond voorkomende bacterie, is een specialist in het doden van rupsen. Dipel DF geeft een snelle vraatstop door de vorming van kristallen in de rups. Deze kristallen perforeren het darmkanaal, waardoor de rups binnen 30 minuten stopt met vreten.  Onderstaande afbeelding illustreert dit proces in de rups:

 1. Door een basisch milieu in de rups komen er kristallen en toxinen vrij.
 2. Er ontstaan maar liefst 4 verschillende toxines.
 3. De gevormde kristallen perforeren het darmkanaal.
 4. Bacillus thuringiensis sporen verspreiden zich.
 5. Na half uur stopt vraat.
 6. Binnen drie dagen sterft de rups.

 

   

Brede werking door 4 toxines
DiPel DF werkt bijzonder breed. Dat heeft alles te maken met de mix van vier werkzame toxines. Iedere rups heeft een bepaalde gevoeligheid voor een specifiek toxineprofiel. Een uitgebalanceerde verdeling van toxines is dus essentieel voor een effectieve bestrijding van diverse soorten rupsen. Het is tenslotte lastig om voor iedere rupsensoort een ander product toe te passen. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de werking tegen diverse veel voorkomende rupsen.

Breed toegelaten
DiPel DF heeft een breed etiket en is toegelaten in onder andere de teelt van sluitkool, spinazie, prei en asperges. Raadpleeg voor alle toelatingen hier direct het etiket.

Betrouwbare resultaten en een brede inzetbaarheid in een groot aantal teelten maken dat Dipel DF

al jaren naar volle tevredenheid wordt toegepast.

Advies
Schade door rupsen voorkomen, begint met tijdige inzet van DiPel DF. Bovendien werkt het middel het beste op de jonge stadia van de rups. Begin daarom op tijd. Zorg daarbij voor een goede bladbedekking. 

Pas toe in een blokbespuiting, maximaal 8 keer per teelt,  met in totaal maximaal 1 kg middel.

De voordelen op een rij

 • Effectief tegen rupsen
 • Breedwerkend, door een sterk toxine profiel met 4 toxines
 • Biologisch, perfect passend in IPM-systemen
 • Ideale partner binnen uw residu-management

NeemAzal-T/S

Sterk op alle fronten tegen stekende en zuigende insecten
NeemAzal-T/S met de werkzame stof azadirachtine-A, komt direct uit de natuur en wordt gewonnen uit de Neemboompit. Maar het is vooral de uitgekiende formulering die het verschil maakt. Hierdoor is

NeemAzal-T/S binnen de glastuinbouw al jaren een vaste kracht tegen zuigende en vretende insecten. Met de uitbreiding van de toelating in vollegronds groenten kan ook deze groep telers nu gebruikmaken van dit biologisch middel.

Werking NeemAzal-T/S
NeemAzal-T/S heeft een zogenaamde translaminaire werking. Dit betekent dat het middel zich door het blad heen verspreidt waardoor ook de onderkant van het blad wordt bereikt. Het insect neemt het middel vervolgens op door aan het blad te zuigen of te vreten. De werking is vanaf dan drieledig:

 • NeemAzal-T/S stopt de aanmaak van een aantal hormonen in het insect;
 • Hierdoor raakt het vervellingsproces ontregeld en zal de larve niet meer gaan vervellen. Logisch gevolg is dan dat de larve sterft;
 • Onvolwassen vrouwtjes worden steriel en kunnen geen nakomelingen produceren.

Deze specifieke werking maakt NeemAzal-T/S uiterst veilig voor natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden zuigen tenslotte niet van de plant. Hierdoor is NeemAzal-T/S een basis binnen een IPM strategie in vele teelten.

Brede werking
De werkzame stof azardirachtin-A in NeemAzal-T/S komt uit de natuur. Al eeuwenlang is de unieke werking tegen zuigende en vretende insecten bekend. NeemAzal-T/S bestrijdt plaaginsecten als

trips, witte vlieg, bladluis, wants, mineervlieg en -mot, roze appelluis, coloradokever en rupsen effectief. De werking is door de jaren heen onverminderd sterk gebleven.

Breed toegelaten en nooit resistentie aangetoond
NeemAzal-T/S  heeft een breed etiket en is toegelaten in onder andere sluitkool, spruiten en naar verwachting einde van het jaar in prei en asperge. Raadpleeg voor alle toelatingen hier direct het etiket.

Jarenlang gebruik heeft nog nooit enige vorm van resistentie laten zien. Telers passen het naar volle tevredenheid toe in hun schema’s.

Advies

 • Grijpt aan op Inzetten op jonge plaag;
 • Toepassing bij langzaam drogende omstandigheden (ochtend of avond) opname in de plant realiseren;
 • Gebruik ruim water om verdeling te optimaliseren;
 • Toepassen in een blok, 7-10 dagen interval.

De voordelen op een rij

 • Effectief tegen vretende en zuigende insecten
 • De meest krachtige formulering
 • Brede werking
 • Veel ervaring
 • Biologisch (Skal certificering)
 • Veilig voor natuurlijke vijanden
 • Breed toegelaten, nu ook in vollegronds groenten