Melkveehouder en ruwvoerspecialist
Melkveehouders verdienen hun geld in de stal. Tenminste dat is vaak de eerste gedachte. En natuurlijk klopt dat. De gezondheid van het vee vormt immers de basis voor een gezond melkveebedrijf. Maar minstens zo belangrijk is het om het oog ook naar buiten te richten: naar het grasland rondom de boerderij. Want cijfers laten zien dat een hogere ruwvoeropbrengst en meer ruwvoer van het eigen bedrijf, bijdragen aan kostprijsverlaging en dus een beter bedrijfsresultaat.

Boerenverstand
Het voederrantsoen voor melkkoeien steekt nauw. Voortdurend ben je als melkveehouder op zoek naar de perfecte balans tussen diergezondheid, melkproductie en voerkosten. Waar de ene melkveehouder zweert bij uitgebreide analyses en cijfers, varen anderen meer op gevoel en vooral ook ervaring (noem het boerenverstand). Misschien maakt dat het vakgebied wel zo bijzonder.

Meer ruwvoer van het eigen bedrijf
Of de melkprijs nu hoog is of laag, onder druk staat of niet. Altijd wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke kostprijs voor een kg melk. Natuurlijk, als de melkprijs hoog is, loert het gevaar op een wat minder kritische houding tegenover kosten. Maar ook dan is het zaak om kritisch te blijven en te blijven focussen op ruwvoer van hoge kwaliteit van het eigen bedrijf.

Want meer en beter ruwvoer dragen substantieel bij aan een gezondere veestapel, een smakelijk rantsoen van hogere voederwaarde, maar ook in lagere veeartskosten en hogere melkopbrengsten. Het verschil tussen goed en matig grasland levert grote verschillen op in het bedrijfsresultaat en kan makkelijk vier tot vijfhonderd euro per ha verschil maken.

Vaker de wei in
Beoordeel de kwaliteit van uw grasland en kijk naar mogelijkheden om de kwaliteit van de graszode te verbeteren en/of beter te beheren. Kijk waar zich slechte plekken bevinden en ga op zoek naar de oorzaken. Beperk waar mogelijk de groei van schadelijke onkruiden door regelmatig (jaarlijks of tweejaarlijks) een onkruidbestrijding uit te voeren. Want een ding is zeker. De aandacht die u besteedt aan uw grasland, krijgt u dubbel en dwars uitbetaald.