Lagere ruwvoerkosten met goed ruwvoer
Als de melkprijs lager is, wordt er vaak kritischer gekeken naar de kosten. En omdat de voerkosten  zwaar drukken op de kostprijs wordt daar vaak als allereerste aan gedacht. En terecht. Het vraagstuk van voerefficiëntie houdt zowel accountants, adviseurs en melkveehouders bezig.

Een goede kuil
Voerefficiëntie begint altijd met het maken van goed ruwvoer. Daarbij zijn er van bedrijf tot bedrijf grote verschillen. Het heeft vaak alles te maken met het goed inspelen op veranderende weersomstandigheden, het in goede conditie houden of brengen van de graslandpercelen en natuurlijk zo efficiënt mogelijk omgaan met mineralen.

Eigen voer versus voer aankopen
De kosten die u als melkveehouder maakt voor ruwvoer liggen aanzienlijk lager dan de kosten die u voor krachtvoer betaald. Voert u ruwvoer van eigen grond aan uw melkvee, dan bedragen de kosten hiervoor ongeveer 5 euro per 100 kg melk. Voor de productie 100 kg melk met krachtvoer liggen de kosten ongeveer tweemaal zo hoog. Het loont dus enorm om te investeren in meer en beter ruwvoer van de eigen graslandpercelen. En daarmee tegelijk flink te besparen op de kosten van krachtvoer.

Meer ruwvoer: blijf er voor gaan
Meer en smakelijk ruwvoer van het eigen bedrijf is het belangrijkste middel om de kostprijs te verlagen. Als melkveehouder heb je daarvoor meerdere mogelijkheden in handen. Zorg in de eerste plaats voor een hoog percentage aan hoogwaardige grassen. Veel onkruiden hebben een negatieve invloed op zowel de ruwvoeropbrengst, de smakelijkheid en de voederwaarde. Door middel van goed graslandbeheer krijgen onkruiden minder kans. Wacht daarbij niet te lang en grijp tijdig in met een onkruidbestrijding. U kunt daarbij gebruik maken van een mix met daarin in ieder geval het middel Cirran.

Advies nodig?
Meer aandacht voor graslandbeheer zorgt voor een beter rendement. Inspecteer daarom regelmatig uw graslandpercelen eventueel samen met uw adviseur. En bedenk daarbij dat u door het nemen van de juiste maatregelen en beslissingen de kostprijs voor uw melk flink kunt verlagen.