Conditie grasland in het voorjaar
De conditie van uw grasland in het voorjaar wordt grotendeels bepaald door de conditie van de bodem. Een goede bodemstructuur voorkomt wateroverlast. En tegelijk zorgt een goed wortelend gewas voor een goede structuur. Blijvend grasland is om die reden vaak ook beter bestand tegen een natte winter dan jongere percelen.

Een farmwalk in februari
Het is verstandig om als melkveehouder regelmatig de graspercelen te monitoren. Je leert je grasland beter kennen en ziet ook beter de gevolgen van de genomen maatregelen. Zeker het vroege voorjaar is een goed moment voor een wandeling over de percelen. Open en natte plekken zijn dan heel goed zichtbaar. Tijdens de wandeling ontstaat ook een goed beeld van de onkruidbezetting. Open plekken worden snel en makkelijk opgevuld met onkruiden.

 Onkruidbestrijding grasland: begin vroeg
Een onkruidbestrijding in het voorjaar levert veel voordeel op. Maar om te starten is het eerst belangrijk goed te kijken naar de omstandigheden. Stel daarbij de volgende zaken vast:

  • Is er sprake van veel onkruid? Kijk daarbij vooral ook naar kleine pas gekiemde onkruiden.
  • Hoe nat is het perceel? In natte percelen is eerder sprake van structuurschade bij het spuiten.
  • Hoe is en wordt het weer? Voer pas een onkruidbestrijding uit als het gras en de onkruiden aan de groei zijn. Wacht als er een hele koude, schrale en droge periode wordt aangegeven.

Een vroege onkruidbestrijding zet onkruid op achterstand waardoor grassen de ruimte krijgen om zich beter te ontwikkelen tot een dichte graszode. Dit vertaalt zich naar een hogere ruwvoeropbrengst met bovendien meer voederwaarde en meer smakelijkheid voor het vee. Onderzoek en proeven tonen voortdurend aan dat een onkruidbestrijding in grasland zeer rendabel is.

Advies van loonwerker of adviseur gewasbescherming
Twijfelt u over een onkruidbestrijding? Dan biedt de loonwerker meestal prima advies. Zodra de omstandigheden gunstig zijn voor een bespuiting zal hij de onkruidbestrijding uitvoeren. Spuit u zelf. Vraag dan uw adviseur om advies. Samen de farmwalk doen is altijd een goede basis voor een goed gesprek en een besluit waarvan u een heel jaar profiteert.