Grasland met hogere VEM telt dubbel
Goed graslandbeheer levert een betere samenstelling op van het ruwvoer ofwel een hogere VEM-waarde. Die hogere VEM-waarde zorgt bovendien voor een smakelijker rantsoen waardoor de opname verder wordt gestimuleerd Een derde voordeel van een hogere VEM-waarde is de betere vertering waardoor de opname nog verder wordt verbeterd. Dit alles kan echt een flink verschil uitmaken van wel 500 VEM per koe per dag. Vertaald naar extra opbrengst is dat ongeveer een kg melk per dag.

 Beter ruwvoer zorgt voor een hoger rendement
Meer ruwvoer van goede kwaliteit van eigen bodem levert zo direct een beter rendement op. Op basis van het voorbeeld hiervoor kan dit makkelijk oplopen tot 125 euro per koe per jaar aan extra melkproductie. Beter ruwvoer van eigen bodem heeft nog een ander voordeel. Er hoeft minder krachtvoer te worden aangekocht van buiten het bedrijf. En door de betere benutting van het ruwvoer komt de verhouding tot het krachtvoer beter tot zijn recht. Het past daarom prima in de gedachte om te produceren in een gesloten systeem.

 Onkruiden en grasland zijn eeuwige concurrenten
Onkruiden en grasland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In elk perceel grasland zijn onkruiden als paardenbloem, boterbloem, herderstasje, zuring, varkensgras, weegbree en nog veel meer onkruiden te vinden. Sommige onkruiden komen vooral voor op plekken met een slechte bodemstructuur. Daarom zie je vaak varkensgras bij de dam. Door goede groeiomstandigheden voor grassen te creëren krijgen onkruiden minder kans. De bodemstructuur en goede ontwatering zijn de basis. Daar bovenop is het belangrijk dat de bemesting in orde is en afgestemd op de plantbehoefte, en minstens zo belangrijk, dat het aandeel onkruiden klein blijft.

 Onkruidbestrijding na eerste snede
Het voorjaar van 2021 was koud en wisselvallig. Er waren zeker een aantal goede momenten om de onkruidbestrijding uit te voeren. Maar ook lange periodes, in zowel maart als april, was het te koud en te schraal voor een succesvolle onkruidbestrijding. Als een onkruidbestrijding niet is gelukt, is dat jammer maar niet onoverkomelijk. Ook na de eerste snede in eind april of mei is een onkruidbestrijding goed mogelijk. Vaak zijn in deze periode de omstandigheden groeizaam en daarmee ideaal om onkruiden effectief te bestrijden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een aantal sterk beproefde middelen met daarin altijd Cirran.