Ridderzuring, niet voor iedereen een held
De ridderzuring is een indrukwekkende plant. Eigenlijk overal in het land is deze plant aanwezig. Wie aan een ridder denkt, denkt vaak aan een held. Veel melkveehouders zien in de ridderzuring alles behalve een held. Meestal ervaren ze deze plant als een plaag die goed presterende grassen onderdrukt.

Ridderzuring verdwijnt niet met maaien
Er zijn verschillende onkruiden die na het maaien minder snel terugkomen. Veelknopige onkruiden bijvoorbeeld zoals perzikkruid en ook meldes komen vooral voor in pas ingezaaid grasland. Het is belangrijk ze daarin goed te bestrijden. jet is beIn meerjarig grasland komen ze ook voor, maar zijn ze vaak minder zichtbaar. Veel meer zichtbaar zijn paardenbloemen en herderstasje. En zeker ook ridderzuring. Je ziet ze vaak boven het gras uitkomen. En dan kunnen ze ook hun zaden verspreiden. Het is daarom belangrijk om onkruiden letterlijk in de kiem te smoren. Door regelmatig door het grasland te lopen (farmwalk) zie je ook de kleinere onkruiden. Een vroege aanpak is eigenlijk altijd effectiever.

Juiste moment onkruidbestrijding in grasland
De aanhouder wint als het gaat over onkruidbestrijding in grasland. Bij Nufarm krijgen we veel vragen over het effect van een onkruidbestrijding en het juiste moment om een onkruidbestrijding uit te voeren. Het voorjaar wordt vaak gezien als het beste moment voor een onkruidbestrijding. Wat betreft het juiste moment is ons advies: voer een onkruidbestrijding uit als de problemen zich voordoen. Langer wachten maken de problemen en de schade alleen maar groter. Daarom is een onkruidbestrijding in de zomer of in het najaar zeker zinvol. Wat betreft de bestrijding van de ridderzuring is een onkruidbestrijding in het najaar in veel gevallen zelfs effectiever dan in het voorjaar. Omdat het middel door de neerwaartse sapstroom dan beter wordt getransporteerd naar de wortels van de plant. 

Advies
Voer een onkruidbestrijding uit als het nodig is. Groeizame omstandigheden zijn belangrijk voor de effectiviteit. Nufarm adviseert bij aanwezigheid van ridderzuring Cirran met een mengpartner.