Jacobkruiskruid in grasland bestrijden

Vanuit verschillende hoeken klinkt in de zomer van 2021 de noodklok. Jacobskruiskruid dreigt op steeds meer plekken een probleem te worden. Voor buitenstaanders is deze geelbloeiende plant die je overal in de bermen ziet prachtig. Maar koeien (en ook paarden en varkens) kunnen flink ziek worden na het eten ervan en er zelfs dood aan gaan.

 

Jacobskruiskruid komt veel voor in bermen

De bermen bloeien in de zomer uitbundig met een breed palet aan planten. Dankzij bloemrijke mengsels. Dat ziet er mooi uit. Bovendien worden de bermen vaker ecologisch beheerd. Dat betekent minder maaien en dat is goed voor vogels en insecten. Daar heeft niemand iets op tegen. Opvallend zijn de vele geelbloeiende planten. Denk aan boterbloemen, paardenbloemen, maar ook koolzaad, raapzaad, boerenwormkruid en dus ook jacobskruiskruid. Dit laatste onkruid zorgt inmiddels voor steeds meer problemen voor (melk)veehouders. Het onkruid verspreid zich steeds meer naar de weidepercelen.

 

Jacobskruiskruid zorgt voor grote problemen.

Op veel plaatsen in België maken melkveehouders melding van problemen met jacobskruiskruid. Het vee laat het onkruid in de wei meestal wel staan. Het is namelijk niet erg smakelijk. Maar eenmaal ingekuild of afgemaaid gaat de typische smaak verloren en wordt het onderdeel van het rantsoen. Opname kan dan tot grote gezondheidsproblemen bij het vee leiden. Van leverfalen (gif hoopt zich op in de lever en wordt niet afgebroken) tot zonnebrand en zelfs tot evenwichtsproblemen tot depressie achtige klachten. Vaak is er sprake van vermagering en productieverlies.

 

Oproepen richting overheid

Het  Departement Landbouw waarschuwt landbouwbedrijven voor het gevaar van giftige planten. Duidelijk is dat de problemen gezamenlijk moeten worden opgelost. Want zaden van onkruiden trekken zich niets aan van perceelgrenzen.

Als melkveehouder sta je overigens niet machteloos. Controleer (eigen) bermen en percelen op de aanwezigheid van jacobskruiskruid en voorkom dat de plant kan gaan zaaien. En zorg ook dat percelen vrij zijn en blijven van onkruiden door regelmatig een onkruidbestrijding uit te voeren. Hoe vaak dat moet zijn, hangt samen met de onkruiddruk en de conditie van de percelen. Dat kan dus jaarlijks zijn, maar ook tweejaarlijks of zelfs twee keer binnen een jaar. Vraag altijd meer informatie bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Met een mix van  Cirran met een partner worden jacobskruiskruid en tal van andere onkruiden bestreden.