Oktober, vaak een mooie oogstmaand voor maïs en gras
Van oudsher wordt de maand augustus ook wel aangeduid als de oogstmaand. Voor een deel klopt dit, maar voor een groot deel ook niet. Veel meer dan in augustus wordt er in de maanden september en oktober geoogst. Dat geldt ook voor melkveehouders. De maïs wordt geoogst in de maanden september en oktober. En in een mooi najaar kan er zomaar nog een flinke laatste snede worden gemaaid.

 Meer gras in de kuil
Het jaar 2021 zal de boeken in gaan als een jaar waar de groei moeizaam op gang kwam met een koud voorjaar. Maar dat daarna bijzonder groeizaam werd als gevolg van aangename zomertemperaturen (geen extreme hittegolven) en over het algemeen voldoende regenwater. Overigens met landelijk grote verschillen. Want ook de wateroverlast waarmee we lokaal mee te maken kreeg, zal lang in herinnering blijven. Toch kan gesteld worden dat de melkveehouder voldoende gras (soms meer dan voldoende) heeft weten te oogsten. En dat is natuurlijk goed nieuws. Want met meer eigen ruwvoer, mits van goede kwaliteit, wordt direct bespaard op de aankoop van duur ruwvoer.

En ook meer maïs in de kuil?
Voor de maïs gold grotendeels hetzelfde. Een moeizame start in 2021 werd gevolg door een vaak spectaculaire groei en een gewas dat lang groen bleef. Natuurlijk met gevolgen voor de oogst die later uitvalt dan we de afgelopen jaren waren gewend. Daar komt bij dat de dagen in september en oktober snel korter worden waardoor de afrijping minder snel gaat. De uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct hangt nauw samen met het juiste oogstmoment maar eindeloos wachten is natuurlijk geen optie.

 De conditie van het grasland in oktober
Grasland wordt tegenwoordig soms wel vijf of zes keer gemaaid waardoor tot wel 15 ton ruwvoer per hectare wordt geoogst. Om die hoge opbrengsten te kunnen behalen, zijn de weersomstandigheden bepalend. Door een koud voorjaar mis je opbrengst, maar die achterstand kan deels weer worden ingehaald met een mooie zomer met voldoende regen, veel zon en niet te extreme temperaturen. Groeizaam weer dus. Ook een vroege herfst of juist een lange nazomer kan het verschil maken. Allerlei zaken waar je als mens geen invloed op hebt.

Waar wel invloed op mogelijk is, is de conditie van het grasland. Werkt de ontwatering of drainage goed? Wordt het perceel niet onnodig zwaar belast met machines (of weidend vee) als dat niet nodig is? En wat is het aandeel van hoogproductieve grassen tegenover slecht presterende grassen en breedbladige onkruiden? 

Oktober: loop door de percelen
In oktober aan het einde van het groeiseizoen krijgt u een goed beeld van de conditie van het grasland. Misschien constateert u wel natte plekken of plekken waar het gras duidelijk minder groeit. En ook is er goed zicht op de aanwezigheid van veel onkruid. Overweeg dan om een onkruidbestrijding uit te voeren, zeker als er sprake is van een periode met relatief hoge temperaturen. U kunt hiervoor Cirran combinatie met een partner inzetten. Vraag altijd advies bij de loonwerker of de adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.