Goede voornemens in graslandbeheer
De hogere energieprijzen zorgen in heel Europa, maar zeker ook in België voor hogere prijzen. Logisch, want de productiekosten gaan omhoog. Veel bedrijven rekenen die hogere kosten door aan de afnemers. Voor melkveehouders (en de agrarische sector in het algemeen) is dat doorrekenen meestal niet mogelijk. De markt bepaalt immers de prijs. Vooral daarom is het belangrijk dat de kosten voor productie, ook met de stijgende energieprijzen, zo laag mogelijk worden gehouden.

Aankoop voer, vaak hoogste kostenpost
De aankoop van (kracht)voer is een hoge kostenpost. Meer ruwvoer van hoge kwaliteit van het eigen bedrijf draagt daarom direct bij aan de verlaging van de kostprijs. Verwacht kan worden dat de aankoopkosten voor voer de komende jaren blijven stijgen door wereldwijd meer vraag naar grondstoffen en door stijgende energieprijzen die worden doorberekend in transportkosten maar ook in de kosten voor kunstmest. Het was al belangrijk om zo veel mogelijk voer op eigen bodem te produceren, dat wordt nu nog belangrijker. Alle reden voor nog meer aandacht voor de productie van grasland en mais.

Grasland in de winter
In de wintermaanden zijn de mogelijkheden voor graslandbeheer beperkt. Wel krijgt u goed inzicht in de kwaliteit van de percelen. U ziet bijvoorbeeld plekken waar water blijft staan of waar het erg drassig is na de overvloedige regen in het najaar van 2021. Het is belangrijk waar mogelijk te werken aan een betere ontwatering. Investeren in de bodemstructuur levert op de lange termijn rendement op. Bespreek de mogelijkheden met uw loonwerker of met een teelttechnisch adviseur en maak daarna plannen.

Kwaliteit grasland
Een perceel grasland kan pas goed presteren met grassen die goed presteren. Grassen met een hoge voederwaarde en met veel groeipotentieel. Die grassen presteren bovendien het beste met een goed uitgebalanceerd bemestingsplan. Maak daarbij vooral gebruik van de kennis van adviseurs. Ook hier geldt dat kleine aanpassingen kunnen leiden tot grote verschillen. Een andere maatregel met direct effect is een onkruidbestrijding. Vaak wordt dit wel de meest rendabele maatregel genoemd. Want de kosten zijn relatief laag maar het effect is groot. Door de bestrijding van breedbladige onkruiden krijgen de goed presterende grassen de ruimte om zich te ontwikkelen. Wordt de onkruidbestrijding te lang uitgesteld dan worden die grassen juist verdrongen door de zich vaak snel verspreidende onkruiden

Voorjaarsadvies onkruidbestrijding
Als de dagen langer worden kan het zomaar zijn dat er eind februari al volop groei is. Wees vanaf dan alert en plan zodra dat kan de onkruidbestrijding in. Een goed berijdbaar perceel en groeizaam weer (geen nachtvorsten en overdag zonnig en boven de 10 graden Celcius), zijn belangrijke voorwaarden. Ons advies is een een bespuiting met Cirran, eveneens met partner. Laat u hier ook altijd goed adviseren.