Grasland, nieuwe groei en nieuwe kansen
Februari is de derde en laatste wintermaand. Maar door de zachtere winters begint het voorjaar steeds vroeger. Daarbij blijven er natuurlijk grote verschillen. Zo zagen we in de eerste helft van februari van 2021 nog strenge vorst en amper twee weken later kon je in het buitenzonnetje een ijsje eten of iets drinken. Juist die grote verschillen maken dat je in de land- en tuinbouw altijd alert moet zijn en klaar moet zijn voor het nieuwe seizoen.

Onkruidbestrijding grasland: wanneer?
Dat klaar moeten staan, geldt zeker voor de onkruidbestrijding. Veelvuldig krijgen wij bij Nufarm de vraag: wat is nu het beste moment om onkruiden in grasland te bestrijden? Ons antwoord daarop is meestal: de onkruidbestrijding in grasland kan in feite een heel jaar door. Dat wil zeggen vanaf op zijn vroegst eind februari tot uiterlijk in oktober. Maar we hebben wel heel duidelijk voorkeuren. Dat lichten we graag toe.

Het eerste en misschien ook wel beste moment is het vroege voorjaar. De onkruiden zijn dan nog klein en hebben nog niet kunnen zaaien. Je voorkomt in feite direct dat ongewenste onkruiden veel plek in beslag nemen en dat goed presterende grassen de ruimte krijgen om zich direct in het voorjaar goed te ontwikkelen. Van zo’n vroege bespuiting heb je bovendien een heel jaar profijt. Dus niet alleen de eerste snede, maar ook daarna. Vroeg is dus altijd goed. Wees daarom vanaf eind februari alert en kijk wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Vaak is dat in maart of begin april.

Onkruidbestrijding voor of na maaien of beweiden
Lukt de onkruidbestrijding voor de eerste snede niet of stel je vast dat de onkruiddruk te hoog is, dan kan ook na de eerste snede een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Dat kan niet direct. Voor een effectieve onkruidbestrijding en voldoende opname van het middel moeten de onkruiden voldoende zijn ontwikkeld. Afhankelijk van de groei is dat vanaf 2 tot weken na het maaien of weiden. In verband met de veiligheidstermijn van de meeste middelen is het belangrijk niet te lang te wachten, want voor je het weet kan er weer worden gemaaid of wordt het perceel beweid.

Ons advies voor onkruidbestrijding in grasland
Wij adviseren bij onkruiddruk in grasland indien mogelijk altijd een onkruidbestrijding in het voorjaar uit te voeren. Voor de eerste snede of voor de koeien naar buiten gaan. Daarom is het zo belangrijk om al vanaf februari een besluit hierover te nemen. Kijk daarom in de percelen. Of doe de farmwalk zoals dit ook wel vaak wordt genoemd. Doe dit eventueel samen met de loonwerker of de adviseur van gewasbeschermingsmiddelen. Zij kunnen juist in de wintermaanden hiervoor tijd vinden. Daarnaast zijn onderstaande punten van belang:

  • Bij een bespuiting moet het groeizaam weer zijn, dus voldoende licht en temperatuur. Het ene jaar is dat eerder dan het ander. De adviseur of loonwerker kan hierin adviseren.
  • Spuit op een droog gewas, en ook daarna moet het voor een goede opname kort droog blijven (minimaal 1 uur).

Onze middelen
Jaar in jaar uit stellen wij uitstekende resultaten vast met Cirran, een zeer breedwerkend middel in grasland. Nufarm adviseert om Cirran met een partner in te zetten.