Grasland groen door
Maart roert zijn staart en april doet wat ie wil. Duidelijk is dat deze voorjaarsmaanden grillig en wisselvallig kunnen verlopen. Van heerlijke temperaturen tot boven de 20 graden nachtvorst tot dagen met hagel en zelfs vorst overdag. Het kan allemaal. Maar in de eerste plaats zijn maart en april lentemaanden waar voor de landbouwer een nieuw seizoen begint. En de melkveehouder hoopt zo eind april of begin mei een mooie eerste snede te maaien. Of dat het geval is, dat hangt natuurlijk af van het weer.

Onkruidbestrijding grasland in maart of april
Wat ook van het weer afhangt is de onkruidbestrijding in grasland. De lente wordt algemeen gezien als de ideale tijd om een onkruidbestrijding uit te voeren. Door een vroege onkruidbestrijding krijgen goed presterende grassen meer ruimte om zich te ontwikkelen en uit te stoelen. Die voorsprong blijft in stand ook na de eerste snede. En dat levert flink meer ruwvoer op. En ook nog eens meer smakelijkheid en kwaliteit waardoor het vee beter presteert en er minder krachtvoer nodig is. De onkruidbestrijding draagt zo direct bij aan een beter bedrijfsresultaat.

De omstandigheden voor onkruidbestrijding
In het voorjaar neemt het aantal zonuren snel toe. De bodem is vochtig en de temperaturen kunnen snel oplopen. Kortom, het is een groeizame tijd. Ook onkruiden groeien. En juist dan zijn ze heel gevoelig voor de middelen die ingezet worden voor de onkruidbestrijding. Daarom wordt altijd geadviseerd om een onkruidbestrijding bij groeizaam weer uit te voeren. Het is dus ook belangrijk te weten wat niet groeizaam weer is. Vaak is dit bij een schrale en koude oostenwind met ook nog nachtvorsten. Dus zoals in begin maart van dit jaar (2022). Ondanks dat de zon veelvuldig schijnt is het beter dan nog even te wachten.

De beste middelen voor onkruidbestrijding in grasland
Omdat er in grasland veel verschillende onkruiden voorkomen, is het belangrijk om breedwerkende middelen in te zetten. Omdat er geen enkel middel is dat alle onkruiden bestrijdt, wordt bijna altijd een mix van middelen toegepast met daarin vrijwel altijd Cirran om zijn brede werking op veel voorkomende breedbladige onkruiden.

Onkruidbestrijding gelukt
Loop dan vooral eens na een week het perceel in. U ziet dan al goed het effect van de middelen. U krijgt dan ook het beste beeld hoe effectief de bestrijding is. De onkruiden krullen en sterven daarna volledig af. Ook onkruiden met een penwortel lopen meestal niet meer uit.

Lukt het niet om voor de eerste snede een onkruidbestrijding uit te voeren? Pak dan uw kans daarna. Wacht daarbij wel 2 tot 3 weken na het maaien want dan zijn de onkruiden weer aan de groei. En let op de veiligheidstermijn van de middelen. Dus niet kort voor het maaien of beweiden een onkruidbestrijding uitvoeren. Voor de meeste middelen geldt een veiligheidstermijn van 1 of 2 weken.