Melkprijs omhoog, maar ook de kostprijs
Het is natuurlijk heel goed nieuws voor melkveehouders. De fors hogere melkprijzen. In mei dit jaar passeerde de melkprijs de magische grens van 50 eurocent. Toch zal de melkveehouder zich niet snel rijk rekenen. Tegenover de hogere melkprijs staan ook fors hogere kosten voor dieselolie, kunstmest en zeker ook krachtvoer. Vooral veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De kostprijs zo laag mogelijk houden
Voor de melkprijs is de melkveehouder afhankelijk van de markt. En dat die kan variëren, daar is men aan gewend. Bij een hogere melkprijs loont het om meer kosten te maken voor de productie van een kg melk. Maar net zo hard als de prijs kan stijgen, kan deze ook weer dalen. En is de kostprijs dan te hoog? Dan heeft dat vrijwel direct invloed op het bedrijfsresultaat. Daarom blijft het belangrijk om ook bij hoge melkprijzen kritisch te blijven op bijvoorbeeld de voerkosten.

Voer blijft waarschijnlijk duur
Niet alleen de oorlog in Oekraïne zorgt dat grondstoffen en voeding schaarser worden. Het is een beweging die al langer zichtbaar is. Het maakt dat we zo efficiënt mogelijk om moeten gaan met beschikbare grondstoffen. Daarom is en blijft voldoende ruwvoer van het eigen bedrijf enorm belangrijk. Meer eiwitrijk en smakelijk voer van hoge kwaliteit maakt dat er minder krachtvoer hoeft te worden aangekocht. En dat is de directe winst, in goede tijden (bij hoge melkprijzen) en in slechte tijden (bij lage melkprijzen).

Graslandbeheer
Grond is een duur ‘productiemiddel’. Het is belangrijk dit zo optimaal mogelijk in te zetten. Hoe beter de conditie van de bodem, des te beter zijn goed presterende grassen in staat om onder meer extreme weersomstandigheden zoals hitte of zware regenval, te presteren. Goed graslandbeheer begint daarom altijd bij de bodem. Daarna volgen zaken als bemesting, onkruidbestrijding en gebruik van het grasland. Als grassen als Engels raaigras en timothee het moeilijk krijgen, dan krijgen onkruiden, vooral op open plekken, alle ruimte om zich te ontwikkelen. Daarom is de onkruidbestrijding van groot belang.

Klimaat en grasland onkruidbestrijding 
We zien de afgelopen jaren een langer groeiseizoen. In 2022 werd opnieuw op veel plekken al heel vroeg een eerste snede gemaaid. Maar de rem op de groei wordt vaker veroorzaakt door langere periodes van droogte en/of schraal weer met relatief koude nachten. Dat maakt de onkruidbestrijding niet altijd even makkelijk. Toch zijn er altijd goede momenten te vinden. Zeker in de zomermaanden met temperaturen van boven de twintig graden, is het goed mogelijk om een onkruidbestrijding uit te voeren met Cirran met partner. Bedenk daarbij dat de omstandigheden groeizaam moeten zijn. Dus geen bespuiting bij heet en schraal weer. Dus blijf alert en pak het goede moment. Zeker nu de problemen met een onkruid als ridderzuring steeds groter dreigen te worden. En bedenk altijd: voer dat u teelt, dat hoeft u niet te kopen. En dat scheelt flink in de kostprijs bij een lage, maar ook bij een hoge melkprijs.