Jacobskruiskruid herkennen en bestrijden in grasland
De laatste jaren nemen de problemen met het onkruid jacobskruiskruid in grasland zienderogen toe. Een belangrijke oorzaak van het probleem is dat dit mooi bloeiende onkruid veelvuldig is ingezaaid in bermen. In 2021 is hierover vanuit boerenorganisaties de noodklok geluid.

Jacobskruiskruid: droomplant of nachtmerrie
‘Voor wegbeheerders is jacobskruiskruid de gedroomde bermbloeier’.Die status van gedroomde bermbloeier heeft vooral te maken met het feit dat de plant ijzersterk is en razendsnel groeit. Voeg daaraan toe de mooie gele kleur en je begrijpt het helemaal. Maar wat voor de wegbeheeerder een droomplant is, is een nachtmerrie voor melkveehouders. Op steeds meer plekken worden problemen ervaren. Niet dat het vee jacobskruiskruid graag vreet. Het is niet smakelijk en wordt daarom gemeden. Maar gemaaid en ingekuild levert het wel schade op. De scherpe smaak gaat verloren maar de giftige gevolgen blijven. Rundvee (en ook paarden) kunnen zo ziek worden. Dit leidt dan meestal tot vermagering en productieverlies.

Herkennen jacobskruiskruid
Eenmaal in bloei is jacobskruiskruid vrij makkelijk te herkennen. In wat oudere weides zie je de plant regelmatig in bloei staan. Die bloeifase wil je natuurlijk voorkomen. Zie je bijvoorbeeld in de buurt van de eigen percelen in bijvoorbeeld de bermen jacobskruiskruid, dan is de kans groot dat het onkruid zich ook kan verspreiden naar de weilanden. In het eerste jaar ontwikkelt de plant een rozet die pas in het tweede jaar uitloopt en bloeit. Het is daarom belangrijk om de bestrijding uit te voeren zodra deze rozetten in het veld zichtbaar zijn.

Jacobskruiskruid bestrijden
Jacobskruiskruid is natuurlijk niet het enige onkruid dat in grasland voorkomt. Andere veel voorkomende onkruiden zijn herderstasje, ridderzuring, meerdere soorten boterbloemen (de scherpe boterbloem kan ook giftig zijn voor het vee), distels en paardenbloem om er maar een aantal te noemen. Vrijwel altijd komen er dus meerdere onkruiden in grasland voor. Daarom is het belangrijk om te werken met breedwerkende middelen die al deze onkruiden effectief weten te bestrijden. Hiernaar is veel onderzoek gedaan. Om een breed spectrum van onkruiden goed te bestrijden is de combinatie van Cirran® met partner zeer effectief.

Webinar onkruidbestrijding Paul van der Kooij en Herbecht Muys.
Er is veel over het belang van onkruidbestrijding in grasland te melden. Een goede onkruidbestrijding draagt niet alleen bij aan een gezonde en goed presterende veestapel. Het draagt ook nadrukkelijk bij aan economisch rendement. Het verschil tussen ‘goed’ en ‘slecht’ grasland loopt snel in de papieren tonen ook accountants aan.

Bekijk daarom het  webinar over onkruidbestrijding door onze teeltspecialisten Paul van der Kooij en Herbecht Muys. Zij vertellen u wat onkruidbestrijding in grasland u daadwerkelijk oplevert.