Ridderzuring bestrijden in grasland
Ridderzuring is misschien wel een van de sterkste overlevende onkruiden die we in ons land kennen. De plant vermeerdert zich enorm door middel van zaden. Maar ook ondergronds is het een overlever dankzij een oersterk wortelstelsel. Als melkveehouder moet je er maar mee dealen.

Schade ridderzuring in grasland
Ridderzuring is ongetwijfeld een van de meest schadelijke onkruiden in grasland. Soms zie je graslandpercelen waar goed presterende grassen volledig zijn overwoekerd door dit schadelijke onkruid. Voor veel melkveehouders heeft de bestrijding van ridderzuring daarom prioriteit. Tegelijk kan het frustrerend zijn dat het maar niet lukt om dit onkruid voor altijd van de percelen te weren. Toch is het belangrijk eraan te blijven werken. Want niets doen levert uiteindelijk een situatie op dat u geen grasland meer teelt, maar alleen maar ridderzuring (met wellicht nog een aantal andere onkruiden).

Ridderzuring kom je overal tegen
Ridderzuring komt voor op diverse bodemtypes en houdt van vochtig en voedselrijke grond. Overal zie je ridderzuring, dus niet alleen in weilanden, maar ook in bermen, stadsplantsoenen en op braakliggend land. Vanuit al die plekken kan ridderzuring zich via zaden goed verspreiden naar de directe omgeving. Veel melkveehouders zullen hardnekkige haarden van ridderzuring herkennen. Het lijkt dat de plant steeds weer terugkomt. Mogelijk heeft dat te maken met ondergrondse wortelstokken die opnieuw uitlopen. Het kan ook door de kieming van zaden zijn, die tientallen jaren kiemkrachtig kunnen blijven. Ook via de mest kan ridderzuring zich verspreiden. Het vee laat de ridderzuring in de wei staan, het is niet smakelijk en heeft een zeer slechte voederwaarde. Maar ingekuild komt het wel in de koe terecht. Alle reden om te voorkomen dat zaden van ridderzuring in het ruwvoer terecht komen.

Ridderzuring: een uitdaging voor de melkveehouder
Het bestrijden van ridderzuring is om bovengenoemde redenen een belangrijke uitdaging voor de melkveehouder. Een uitdaging die bovendien voortdurend aandacht vraagt. Het beste tijdstip om ridderzuring te bestrijden is lastig vast te stellen. Natuurlijk is het belangrijk om in de lente alert te zijn op nieuwe planten vanuit zaden. Die zijn dan nog jong en makkelijk te bestrijden. Vaak zie je pas in de zomer de echte omvang van het probleem. Ook dan kan je ingrijpen tussen de maaisneden. En ook in het najaar is een onkruidbestrijding gericht op ridderzuring mogelijk. Vaak wordt daarbij opgemerkt dat de middelen beter worden opgenomen in de ondergrondse delen en daardoor zeker zo effectief zijn.

Is er een duidelijk advies tegen ridderzuring?
Ridderzuring is het hele groeiseizoen (van maart tot oktober) te bestrijden. Ons advies is heel duidelijk: grijp in als het probleem zich voordoet. Maar kijk wel goed naar de omstandigheden. De plant moet goed worden geraakt, dus niet direct na het maaien. En de omstandigheden moeten bij voorkeur groeizaam zijn, dan wordt het middel het beste door de plant opgenomen en is de effectiviteit het grootst. Uit onderzoek en ervaring weten we dat de combinatie Cirran® met partner zeer effectief is. Heeft u als melkveehouder met ridderzuring te maken en wenst u meer informatie? Kijk dan ook zeker onze video over onkruidbestrijding door onze teeltspecialisten Paul van der Kooij en Herbrecht Muys.