Hoge melkprijzen en hoge voerkosten
Melkveehouders zijn eraan gewend dat de prijs van melk fluctueert. Met soms een paar eurocenten erbij en dan weer een paar eurocenten eraf. Hoe anders is dat na het begin van de oorlog in Oekraïne. De prijs is enorm gestegen. Alle reden om de melkproductie op te voeren. En toch gebeurt dat maar nauwelijks. Wat is de oorzaak?

Duur krachtvoer remt melkproductie
De melkprijs mag dan een stuk hoger liggen. Hetzelfde geldt voor de kosten van krachtvoer. Toch kan gesteld worden dat bij de hoge melkprijzen van de afgelopen periode de voerschuif best wat meer open kan. Maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel niet. Het lijkt erop dat melkveehouders daarmee terughoudend zijn. Daarbij kijken ze natuurlijk naar een goede balans in opbrengst en diergezondheid. Wat in Nederland zeker ook telt, maar in veel mindere mate in België, zijn de fosfaatrechten. Wie meer gaat melken, moet rechten bijkopen en dat gaat natuurlijk ten koste van het saldo

Eigen ruwvoer wint het van krachtvoer
De basis van het rantsoen van melkvee bestaat uit voer gewonnen op het eigen bedrijf. Met mais en grasland als belangrijkste bronnen. Stelt u zich voor: de prijzen voor krachtvoer zijn blijvend hoog, maar de melkprijs gaat weer terug naar het oude niveau? Je hoeft geen wiskundige te zijn om tot de conclusie te komen dat de kostprijs dan al snel te hoog wordt. En melken met verlies wil niemand. Juist daarom is het zo belangrijk om de ruwvoerproductie op te voeren. Natuurlijk, ook daar moeten iets hogere kosten worden gemaakt. Maar eigen ruwvoer zal altijd, uitzonderlijke situaties daargelaten, goedkoper zijn krachtvoer.

Hete zomer schadelijk voor grasgroei
Hoe beter de conditie van het grasland, denk aan een goede bodemstructuur en beschikbaarheid van water, des te beter is een perceel bestand tegen extreem weer. Feit is dat bij hoge temperaturen zoals in 2022, de grasgroei midden in de zomer op een laag pitje komt te staan. Logisch want de plant heeft alle energie nodig om te kunnen overleven. Maar hierdoor komt de ruwvoeropbrengst flink onder druk te staan. Gelukkig was het dit voorjaar groeizaam waardoor er over de hele linie tot juli veel voer van goede kwaliteit is ingekuild. En ook een groeizaam najaar kan nog veel goedmaken.

Meer onkruiddruk in grasland
Onder extreme omstandigheden hebben onkruiden, met name onkruiden die diep wortelen een voorsprong. Open plekken zijn bovendien een bron van kiemende nieuwe onkruiden. Te verwachten valt dat de onkruiddruk hierdoor toeneemt. En dat heeft zeker invloed op de toekomstige opbrengst. Wat te doen: In het najaar een onkruidbestrijding uitvoeren? Of liever wachten tot het komende voorjaar. Het hangt van veel factoren af. Zijn de spuitomstandigheden in september en oktober goed, groeizaam weer, en staan er veel onkruiden? Dan is een bespuiting logisch en rendabel. Zeker als ridderzuring een probleem vormt. Lijkt de onkruiddruk nu nog mee te vallen? Blijf dan zeker alert. Het beeld kan er namelijk in het voorjaar weer heel anders uitzien.

Is er een duidelijk advies tegen ridderzuring?
Steeds meer melkveehouders doen ervaring op met  Cirran® in combinatie met een partner en ervaren de brede en zeer effectieve werking. U heeft nog nooit van Cirran gehoord. Vraag er dan zeker naar bij uw loonwerker of leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Zij kunnen u er zeker en vast meer over vertellen.