Tabakswittevlieg ofwel Bemisia tabaci is een regelrechte plaag voor tal van landbouwgewassen. Vooral door de vele virussen (meer dan honderd) die er door kunnen worden overgebracht. Het is een van de grote verschillen met de kaswittevlieg die slechts drie virussen overdraagt. Een andere probleem is de resistentie van tabakswittevlieg tegen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Voeg daaraan toe dat meerdere middelen op de nominatie staan om te verdwijnen en/of beperkt inzetbaar zijn, dan wordt duidelijk dat we met een probleem van formaat hebben te maken.

Het goede nieuws is dat er steeds meer biologische middelen beschikbaar zijn om de  tabakswittevlieg effectief te bestrijden. Tijdens de GMB dagen op 5 en 6 oktober 2022 in het World Horti Center in Naaldwijk presenteren Nufarm en HortiPro gezamenlijk proeven met onder andere de biologische middelen NoFly®, NeemAzal®-T/S en Naturalis®.

Historie tabakswittevlieg
De tabakswittevlieg is een tropische wittevliegsoort. Tot 1987 kwam het insect niet voor in Nederland en België. Door handelsstromen kregen  nieuwe populaties van de B.tabaci relatief makkelijk een ingang in kasteelten. Inmiddels komt B.tabaci op alle continenten voor, met uitzondering van het koude Antarctica. In 1987 is nog wel een poging gedaan om de tabakswittevlieg uit te roeien. Maar dat dit niet gelukt is, heeft alles te maken met het polyfage karakter met meer dan duizend waardplanten uit meer honderd plantenfamilies.

In de kasteelt van kerststerren
In de zomer weet de B. tabaci zich makkelijk te bewegen van kas naar kas. Bekend is ook dat de tabakswittevlieg goed kan overleven op de kerstster. Een seizoengebonden plant en een tussengewas naast zowel groente- als sierteeltgewassen. Het spreekt voor zich dat volgteelten hierdoor makkelijker worden aangetast. Daar komt bij dat het voor telers en kwekers nauwelijks mogelijk is om de tabakswittevlieg te onderscheiden van de kaswittevlieg. Dat vraagt echt vakmanschap. Nimfen zijn alleen microscopisch van elkaar te onderscheiden. En in het stadium ei, pop of adult zijn de verschillen minimaal. Een groot verschil met de kaswittevlieg is dat de tabakswittevlieg zich veel sneller vermeerdert.

Schade
Tal van virussen kunnen door de tabakswittevlieg worden overgebracht. Reden voor zorg en EU-regulering. Meer direct zichtbare schade is het uitscheiden van honingdauw. Roetdauwschimmels leven hiervan waardoor planten (deels) zwart verkleuren. Dit heeft grote impact op de kwaliteit en handelswaarde. Ook andere vormen van schade komen voor, bijvoorbeeld in tomaten waar verkleuringen van de vrucht kunnen ontstaan en er onregelmatige afrijping ontstaat.

Beheersing van plagen
Bekend is dat tabakswittevlieg lastig met gewasbeschermingsmiddelen te bestrijden is. De productie van eieren is enorm. Bovendien verspreid de kaswittevlieg de eieren over het blad waardoor op een en het zelfde blad meer stadia kunnen voorkomen. De onderkant van het blad, waar veel eieren worden afgezet is vaak lastig te raken. Toepassen van insectengaas kan een oplossing zijn maar wordt vanwege remming van de ventilatiekwaliteit nauwelijks toegepast. Wel kunnen bijvoorbeeld sluipwespen en andere effectieve natuurlijke vijanden worden ingezet. En die inzet is prima te combineren met biologische middelen zoals NoFly en NeemAzal-T/S.

Proeven met een breed palet aan middelen
Nufarm en HortiPro slaan de handen ineen en leggen proeven aan in Poinsettia  (kerstster). We doen onderzoek naar de meeste effectieve middelen en systemen. De proeven betreffen in totaal 9 objecten met 5 verschillende behandelingen. Er worden op meerdere momenten tellingen uitgevoerd. De proeven zijn tijdens de GBM dagen, georganiseerd door Van Iperen en Brinkman op 5 en 6 oktober bij onderzoekscentrum Vertify in het World Horti Center in Naaldwijk te zien.

Conclusies

  • Sinds 1987 is tabakswittevlieg een serieus probleem in diverse kasteelten
  • Kaswittevlieg is een insect dat dankzij tal van waardplanten zich moeiteloos kan handhaven
  • Gewasbescherming met synthetische middelen wordt steeds lastiger
  • Onderzoek naar de inzet van nieuwe biologische middelen is essentieel voor de beheersing.
  • Nufarm en HortiPro investeren hierin nadrukkelijk.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onze teelttechnisch specialist:
Herbrecht Muys, [email protected] 

NoFly® is een geregistreerd merk van FUTURECO BIOSCIENCE SA. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.