In vrijwel elke koolteelt zorgen rupsen voor schade. Kenmerkend is de vraat aan het blad, maar ze doorboren ook de kool zelf en vervuilen het gewas. Telers willen daarom schade tegen deze onwelkome insecten voorkomen. En eigenlijk was dat in de reguliere teelt tot voor kort nauwelijks een probleem. Maar nu steeds meer middelen ter discussie staan en de vraag naar meer duurzaam geteelde producten toeneemt, is het nodig daarop beter in te spelen. Een product dat aan deze nieuwe vraag tegemoet komt is DiPel DF. Een biologisch product dat al jaren bekend is bij biologische telers maar nu meer en meer mag rekenen op belangstelling vanuit de reguliere teelt.

DiPel DF: specialist in het doden van rupsen
Wat veel mensen niet weten is dat DiPel DF al ruim vijftig jaar wordt ingezet en dat het in al die jaren nog altijd even effectief is. De werkzame stof van DiPel DF is de bacterie: Bacillus thuringiensis Kurstaki (BtK). Deze van nature in de grond voorkomende bacterie, is een specialist in het doden van rupsen. DiPel DF geeft een snelle vraatstop door de vorming van kristallen in de rups waarna de rups binnen drie dagen sterft.

Proeven met DiPel DF in witte kool
Nufarm blijft ook na al die jaren de effectiviteit van DiPel DF onderzoeken. In 2022 liggen er onder andere proeven in witte kool op het sluitkoolplatform in het Noord-Hollandse Waarland*. Het belang van de proeven is nog urgenter geworden omdat er verschillende middelen (denk aan Affirm en Steward) in 2023 komen te vervallen.

Proefresultaten zijn indrukwekkend
In de proeven wordt een behandeling van DiPel DF (gecombineerd met de uitvloeier Hi-Wett®) vergeleken met onbehandeld, met teelt onder climadoek en met diverse andere middelen. De resultaten in deze proeven pakken uitmuntend uit voor DiPel DF. Er wordt aangetoond dat vraat door rupsen vrijwel volledig kan worden voorkomen. Onderstaand de tellingen van rups en pop op twee momenten (28-6 en 12-7)

Conclusies
Toenemende druk van plaaginsecten in combinatie met minder beschikbare middelen, vragen om een vernieuwde aanpakken van rupsen in de koolteelt. DiPel DF is in staat deze ruimte op te vullen. Onderstaand de belangrijkste conclusies:

  • De proeven in witte kool onderstrepen opnieuw de effectiviteit van DiPel DF
  • Geen resistentie
  • DiPel DF is effectief in de reguliere en in de biologische teelt
  • Perfect passend binnen IPM-management (geen residu)
  • Is selectief voor alle nuttige (niet-vretende) insecten

Advies
Telers willen vraatschade door rupsen liefst voorkomen. Anderzijds is het belangrijk om de kosten binnen de perken te houden. DiPel DF is zeer effectief op de jonge stadia van de rups. Tijdig ingrijpen is van groot belang, daarom is goede monitoring zo belangrijk. Afhankelijk van de druk kan een bespuiting worden herhaald. Voor een goede werking adviseert Nufarm DiPel DF te combineren met Hi-wett®, (uitvloeier) en onder vochtige omstandigheden adviseren wij Designer® toe te voegen. Belangrijk om te weten: DiPel DF past in elk insecticide programma.

Toelatingen
DiPel DF is toegelaten in vrijwel alle koolsoorten waaronder sluitkool, spruitkool, broccoli en bloemkool. Lees voor uitgebreide toelating het etiket (www.nufarm.com/be/DiPel-df)

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onze teelttechnisch specialisten:
Herbrecht Muys, [email protected] 

* Op vrijdag 23 september is er een open dag op het sluitkoolplatform in Waarland. De organisatie is in handen van Telersvereniging sluitkool RoDeKo

DiPel® DF  is een geregistreerd merk van Sumitomo chemical Agro Europe S.A.S. en een handelsmerk van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.