Ridderzuring overleeft in grasland
Het zijn allang geen uitzonderingen meer. Zomers met extreem warm weer van ver boven de dertig graden. Vaak weken achter elkaar. En als er dan ook nog niet of nauwelijks regen valt, dan krijgen landbouwgewassen het zwaar. Zeker is dat 2022 een van de droogste en heetste zomers ooit was. En melkveehouders hebben dat gemerkt.

Niet of nauwelijks grasgroei
Juli en augustus kunnen groeizame maanden zijn. Kunnen, inderdaad. Met gematigde temperaturen van rond de 25 graden Celsius en op tijd een regenbui. Onder extreme omstandigheden gaan planten, dus ook grassen in de overlevingsstand en is er niet of nauwelijks nog groei. Bij het aanhouden van deze omstandigheden kan het gras gaan verdorren en zelfs doodgaan. Gelukkig blijven de wortels meestal wel in leven en zal er na regen meestal herstel optreden.

Ridderzuring krijgt volop kansen
Maar juist onder extreme omstandigheden overleven onkruiden met een sterk wortelstelsel makkelijk. Paardenbloem en herderstasje bijvoorbeeld hebben sterke penwortels die diep gaan en zo water vinden. Deze planten kunnen daarom goed overleven bij droog en warm weer. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ridderzuring: een onkruid dat dankzij zijn sterke wortelstelsel altijd kan blijven groeien en zaad kan produceren. Door achtereenvolgende droge zomers heeft ridderzuring zich daarom op veel plekken kunnen uitbreiden.

Huidige en toekomstige schade door ridderzuring
In een periode van droogte laat de grasgroei het vaak afweten. En dat levert juist voor een onkruid als ridderzuring veel extra ruimte op. En die ruimte wordt volop benut. Plekken met ridderzuring breiden zich van lieverlee uit. Vanaf juni tot oktober komt ridderzuring in bloei en produceert tot wel tienduizenden zaden per plant. Op open plekken in het grasland komen deze zaden later makkelijk tot kieming. En omdat zaden van de ridderzuring ook nog eens bestand zijn tegen de maagsappen van de koe, vindt verdere verspreiding ook via de mest plaats. Duidelijk mag zijn dat de ridderzuring een bijzonder hardnekkig onkruid is.

Ridderzuring in het najaar bestrijden?
Voor de bestrijding van ridderzuring is blijvend aandacht nodig. Wellicht heeft u dit voorjaar niet de mogelijkheid voor een onkruidbestrijding gehad en was ook de zomer ongeschikt. In dat geval is een bestrijding van ridderzuring in de herfst aan te bevelen. Dit kan tot eind oktober en zelfs begin november. Het kan zolang er sprake is van groeizaam weer. Kortom omstandigheden waarbij het middel nog goed wordt opgenomen door de plant. Groot voordeel van een bestrijding in de herfst is de sapstroom die meer naar beneden is gericht. De plant bouwt zo wortelreserves op om de winter goed te kunnen doorstaan. Door die neerwaartse sapstroom dringt het middel tot diep in het wortelstelsel door.

Advies onkruidbestrijding najaar
Loop door de percelen en kijk waar de problemen met ridderzuring en eventuele andere onkruiden zich voordoen. Kijk naar de weersomstandigheden en plan vervolgens eventueel in samenspraak met loonwerker of leverancier van gewasbeschermingingsmiddelen een bespuiting in. Bekend is dat Cirran® in combinatie met een partner zeer effectief is op ridderzuring maar daarbij ook de meeste andere voorkomende onkruiden goed weet te bestrijden.