Groeiseizoen grasland steeds langer
Zachte winters en hoge temperaturen tot in het verre najaar. Het wordt steeds normaler in ons land. Tegelijkertijd staat de groei vooral door droogte en hitte onder druk. Zowel in 2019, 2020 en 2022, dus over de laatste drie van de vier jaar, hadden we te maken met lange periodes van droogte en af en toe extreem hoge temperaturen tot tegen de 40 graden. Het groeiseizoen is hierdoor niet alleen veel langer maar ook veel grilliger geworden.

Nog beter sturen op omstandigheden
Deze ontwikkelingen hebben veel impact, zeker ook op de graswinning. Het betekent vooral dat je als melkveehouder heel alert moet zijn in het graslandbeheer. Denk aan tijdige bemesting, maar ook door met maaien, kuilen en weiden goed op omstandigheden in te spelen. Het goed volgen van de weersvoorspelling is daarbij van groot belang. Zowel bij een voorspelling van veel droogte of juist natte kan worden besloten om toch maar wat eerder te gaan maaien, om zo te zorgen voor een goede uitgangspositie voor de volgende snede.

Meer ruwvoer is meer winst
Melkveehouders die meer ruwvoer weten te oogsten van eigen grond, zijn in het voordeel. Meer ruwvoer zorgt voor belangrijke besparingen op krachtvoer. Duidelijk is dat de kosten voor vrijwel alle grondstoffen, of dat nu plantaardige producten of fossiele producten zijn, flink toenemen. De melkveehouder merkt dat direct. De kostprijs voor de melkproductie neemt toe. Bij hoge melkprijzen wordt die stijging als minder erg ervaren. Maar wat als de melkprijs straks weer daalt en de grondstofprijzen blijven hoog? Kortom, meer ruwvoer van een goede kwaliteit is en blijft belangrijk ongeacht de melkprijs.

Onkruidbestrijding kan ook langer
Het lange groeiseizoen kent bedreigingen in de vorm van droogte en hitte. Maar ook kansen. Vaak al in het vroege voorjaar vanaf ongeveer half februari kan er alweer grasgroei zijn. Sterker nog. Er zijn al winters geweest waarbij er nauwelijks sprake was van een groeistop. Het maaien van een eerste snede in de eerste helft van april is hierdoor al lang geen uitzondering meer. Het is slim om voor de eerste snede de onkruidbestrijding uit te voeren. Lukt dan niet, pak dan een goed moment later in het seizoen. Bedenk daarbij:  een onkruidbestrijding kan een heel seizoen. Kijk daarbij vooral naar de omstandigheden die groeizaam moeten zijn voor een goed resultaat. Komt u er niet uit of twijfelt u? Raadpleeg dan altijd uw adviseur of loonwerker.

Minder onkruid: beter en meer ruwvoer
Juiste onder extreme omstandigheden weten onkruiden vaker een voorsprong op te bouwen ten opzichte van grassen. Denk bijvoorbeeld aan paardenbloem, herderstasje en ridderzuring die diep wortelen en zo droogte met gemak weten te overleven. Zorg voor tijdige bestrijding en voorkom dat ruwvoeropbrengst en kwaliteit snel teruglopen. Wist u dat een perceel met weinig onkruiden makkelijk twee ton ruwvoer per hectare meer oplevert dan een vervuild perceel? Alle reden om alert te zijn en te blijven.

Advies onkruidbestrijding najaar
Loop door de percelen en kijk waar de problemen met ridderzuring en eventuele andere onkruiden zich voordoen. Kijk naar de weersomstandigheden en plan vervolgens eventueel in samenspraak met loonwerker of leverancier van gewasbeschermingingsmiddelen een bespuiting in. Pak voor de onkruidbestrijding bij voorkeur een breedwerkend middel als Cirran® met daaraan toegevoegd een mengpartner.