2022: een jaar met uitersten
December is de maand waar vrijwel iedereen terugblikt op het bijna voorbije jaar. Dat doen we ook in dit blog. Want we kunnen wel stellen dat 2022 een gedenkwaardig jaar was. Voor veel melkveehouders was het een goed jaar door de hoge melkprijzen mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Gedenkwaardig is ook de droge en hete zomer, en daarna een prachtig najaar waardoor er tot in november nog gras werd ingekuild.

Mooi voorjaar en goede eerste en tweede snede grasland
Een zachte winter werd gevolg door een zacht voorjaar. De grasgroei kwam al vroeg op gang. Hierdoor kon er al vroeg worden gemaaid en zowel de eerste als de tweede snede waren van een goede kwaliteit. Het lijkt op dat moment nog een goed ruwvoerjaar te worden. Zeker ook omdat de mais over het algemeen een goede start kent met voldoende hoge voorjaarstemperaturen en op tijd regen.

Hete en droge zomer: 30% minder gras
Maar na het voorspoedige voorjaar zien we een ander beeld. Vanaf juli zijn er hoge zomertemperaturen, regelmatig tot ruim boven de dertig graden. Dit in combinatie met een lange periode van droogte die tot begin september aanhoudt, maakt dat er in de zomermaanden nauwelijks grasgroei is. Begin september wordt de inschatting gemaakt dat er tot dan zo’n dertig procent minder gras is geoogst vergeleken met een gangbaar jaar. Ook is dan zichtbaar dat de maisoogst flink zal tegenvallen. Hierdoor moeten melkveehouders voor de aankoop van ruwvoer flink meer betalen dan vorig jaar.

Meer grasgroei in prachtig najaar
Gelukkig komt er vanaf september een einde aan de droogte. Dit gecombineerd met zeer aangename najaarstemperaturen zorgt ervoor dat de achterstand in ruwvoeropbrengst deels kan worden ingelopen. Tot in november toe kan worden gemaaid. Voor een zo hoog mogelijke voederwaarde wordt door vakspecialisten geadviseerd om de hergroeitijd kort te houden. Gemiddeld ongeveer vier weken. Langer wachten betekent verhouting en een snel dalende VEM.

Hoge melkprijs en hoge kosten
Door de oorlog in Oekraïne stijgen wereldwijd de kosten voor grond- en brandstoffen in rap tempo. De melkveehouder merkt dit door de hogere kosten voor krachtvoer, diesel en kunstmest. Gelukkig stond daar het afgelopen jaar een flink hogere melkprijs tegenover waardoor het financieel een goed jaar lijkt te worden voor veel melkveehouders.

Meer ruwvoer van eigen bodem blijft lonen, ook in 2023
Het blijft belangrijk om de kostprijs voor de melkproductie zo laag mogelijk te houden. Meer ruwvoer van eigen bodem helpt daarbij. Daarom blijft het belangrijk om te investeren in goed graslandbeheer. Een van de meest effectieve maatregelen is de onkruidbestrijding. Een hoge onkruidbezetting gaat ten koste van de kwaliteit, smakelijkheid en opbrengst. Loop daarom de komende maanden eens over de percelen en neem op tijd een besluit. De onkruidbestrijding kan meestal vanaf maart plaatsvinden. Met een combinatie van Cirran® met een partnermiddel.