Goedkoop ruwvoer op dure grond
In België zijn de grondprijzen de afgelopen vijf jaar, tussen 2017 en 2022, met gemiddeld ongeveer 25 procent gestegen. Met overigens grote lokale verschillen. Maar gemiddeld kost een hectare landbouwgrond in 2022 ruim 53.000 euro. Bron Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat, (Fednot). Ook de pachtprijzen stijgen flink. Maar in verhouding met eigendom zijn de pachtkosten, die rond de 400 euro per hectare liggen, relatief een stuk lager. Hoe hoog of hoe laag de kosten voor grond ook zijn. Als landbouwer wil je een zo hoog mogelijk rendement behalen.

Ruwvoer opbrengst per hectare verhogen
Niet alleen prijzen van grond gaan omhoog. Dat geldt ook zeker voor de voerkosten. In 2022 waren de prijsstijgingen enorm. Daar stonden gelukkig ook flink hogere prijzen voor melk tegenover. Maar het blijft natuurlijk belangrijk om kritisch te blijven en de aankoopkosten voor (kracht)voer zo laag mogelijk te houden. En de beste manier om dat te bereiken, is de eigen grond nog beter te benutten.

Twee ton extra ruwvoer per hectare
Uit onderzoek blijkt dat bij vergelijkbare bedrijven het inkomen enorm kan verschillen. Wat onder ander naar voren komt, is dat melkveehouders met een hogere ruwvoeropbrengst per hectare financieel beter scoren. Meer ruwvoer van eigen bedrijf betekent meer inkomen. Die hogere ruwvoeropbrengst is te behalen met onder andere de juiste bemesting en een goede onkruidbestrijding. Wist u dat u door een onkruidbestrijding in grasland makkelijk twee ton ruwvoer meer kunt oogsten?

Is er meer onkruiddruk in grasland?
Onkruiden in grasland zijn van alle tijden. Zeker in periodes met extremere omstandigheden krijgen onkruiden meer ruimte om zich te ontwikkelen en te verspreiden. Bijvoorbeeld in de warme zomers van de afgelopen jaren bleken onkruiden, vooral de onkruiden met een goed wortelstelsel, beter in staat om te overleven. Maar ook een periode van veel regen kan de onkruiddruk laten toenemen. In de praktijk is dat terug te zien. De onkruiddruk neemt op veel plekken toe.

Onkruidbestrijding in het voorjaar
Door in het voorjaar een onkruidbestrijding uit te voeren, krijgen de goede grassen een voorsprong met als gevolg een betere uitstoeling en minder ruimte voor schadelijke onkruiden. Bovendien kunnen met een vroege onkruidbestrijding in grasland onkruiden zich niet via zaden verspreiden. Kortom, met een vroege onkruidbestrijding wordt een goede basis gelegd voor meer en smakelijk ruwvoer voor uw vee. En niet onbelangrijk, een lagere kostprijs.

Altijd Cirran® in de basis
Veel voorkomende onkruiden in grasland zijn herderstasje, boterbloem, paardenbloem, distels, ridderzuring en muur. Om deze onkruiden zo breed mogelijk te bestrijden is het aan te bevelen om altijd Cirran als basismiddel in te zetten. En dit te combineren met een partnermiddel. Het biedt u vergaande garanties op een succesvolle onkruidbestrijding in grasland. Voor advies en meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw loonwerker of uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.