Het toepassen van halmverkorters zorgt voor een hogere opbrengst en is een verzekering tegen legering.

Laat het graan niet vallen
Er is minder tarwe uitgezaaid in zeer moeilijke omstandigheden. Ook dit voorjaar blijft het lang veel te nat. Desondanks ontwikkelen granen zich zeer snel. Om te zorgen voor een stevig gewas dat niet gevoelig is voor legering is het belangrijk om op tijd een behandeling met een groeiregulator uit te voeren en dit eventueel later nog een keer te herhalen.

Het belang van halmverkorters
Prachtige wuivende percelen granen. Elke graanteler kan er van genieten. Minder wordt het als door harde wind en onweersbuien het topzware graan gaat legeren waardoor er een belangrijk deel van de oogst verloren gaat. Daarom is de toepassing van halmverkorters zo belangrijk. Opbrengstderving en kwaliteitsverlies wordt voorkomen en bovendien hebben deze middelen ook nog eens een positief effect op de opbrengst.

Nufarm is sterk in groeiregulatoren
In de graanteelt levert Nufarm een reeks uitstekende middelen op het terrein van onkruidbestrijding, de bestrijding van schimmelziekten én een aantal sterk prestererende groeiregulatoren. Voor graantelers zijn de namen Ephon® Top en Trimaxx® en Stabilan® 750 bekende namen.

Eerste behandeling
Er is veel onderzoek gedaan naar toepassing van halmverkorters. Nufarm adviseert een eerste toepassing als de eerste knoop voelbaar is. Ronny Traas, technisch adviseur bij Nufarm vertelt in een korte video hoe u dat moment bepaalt.

Advies