Gewasbeschermingsdagen groenteteelt
In het World Horti Center in Naaldwijk zijn op 19 en 20 april de gewasbeschermingsdagen groenteteelt in de onderzoeksfaciliteit van Vertify. Nufarm is er aanwezig met proeven tripsbestrijding in paprika. Samen met Hortipro wordt een nieuw systeem beproefd van entomopathogene (insectpathogene) schimmels (NoFly® en Naturalis®), afgewisseld met het vertrouwde middel Neemazal®-T/S. De eerste resultaten zijn op 19 en 20 april te zien. Ze worden toegelicht door teelttechnisch adviseur Tjeerd Peeters van Nufarm.

Problemen met trips paprika
Uit cijfers komt naar voren dat de glastuinbouw steeds vroeger, al in januari en februari, te maken krijgt met trips. In de tripsbestrijding wordt de inzet van natuurlijke vijanden gecombineerd met voornamelijk biologische middelen. Door het verdwijnen van met name chemische middelen is er veel vraag naar nieuwe systemen en oplossingen. Middelen als NoFly® en Naturalis®, die goed in de huidige systemen met natuurlijke vijanden zijn te integreren, bieden oplossingen.

Tjeerd Peeters over de proeven
“In de proeven werkt Nufarm samen met Hortipro. Wij met het middel NoFly® en zij met Naturalis®. Beide middelen zijn op basis van entomopathogene schimmelstammen. We zetten de middelen in binnen een systeem met NeemAzal®-T/S dat werkt op basis van de werkzame stof Azadirachtine-A, eveneens op biologische basis. Systemen met deze middelen bieden een breed antwoord op de tripsbestrijding. Waar NeemAzal®-T/S sterk presteert in het larvale stadium, weten NoFly® en Naturalis® goed te presteren in meerdere stadia maar zeker ook in het adulte stadium. We willen onderzoeken of met systemen van deze middelen, al dan niet met een toevoeging van adjuvant Hi-Wett®, de plaagdruk zo maximaal mogelijk kunnen beheersen. Met behoud van balans met de natuurlijke vijanden in de kas.”

Entomopathogene schimmels
Door het verdwijnen van middelen en met de doelstellingen om met minder residu te telen, kunnen entomopathogene schimmels rekenen op een groeiende belangstelling in de glastuinbouw. Entomopathogene schimmels doden insecten zoals trips en witte vlieg. De laatste jaren wordt er meer ervaring mee opgedaan dankzij middelen als NoFly® en Naturalis®. Met de proeven in Naaldwijk wil Nufarm de effectiviteit van nieuwe systemen toetsen. Daarnaast worden de middelen ook al toegepast in de praktijk. Onder andere het bedrijf Seasun in Capelle doet dit jaar praktijkproeven in de paprikateelt.