Schimmelziekten bestrijden in granen
Er is nauwelijks een teelt te bedenken waarin zo veel schimmelziekten voorkomen als in granen. De relatief dichte gewasstructuur maakt de graanteelt tot een goed klimaat voor schimmelziekten. Daarbij kunnen de ziekten op diverse manieren worden overgebracht. Vanuit het zaaizaad, maar er zijn ook grondgebonden schimmels en weer andere ziekten worden overgebracht via waardplanten.  

Voorkomen graanziekten
Een gezond groeiend gewas wordt minder snel aangetast door ziekteverwekkers. In feite geldt dit voor elke teelt, maar zeker ook voor granen. De belangrijkste teeltmaatregelen die graantelers kunnen nemen, richten zich op een goede bodemstructuur en een ruime vruchtwisseling. In een trend waarin meer granen in het bouwplan worden opgenomen door hogere graanprijzen, maar zeker ook in het kader van bodemverbetering, wordt de kans op meer ziektedruk groter. Een goede manier om graanziekten te voorkomen is te kiezen voor rassen met een hoge resistentie op veel voorkomende graanziekten. De praktijk laat echter zien dat die resistentie vaak al binnen enkele jaren flink vermindert. Een derde manier om ziektedruk te verminderen is door het voorkomen van legering, bijvoorbeeld met de inzet van Trimaxx® of Optimus®.

Graanziekten in de verschillende jaargetijden
Septoria tritici (bladvlekkenziekte) blijft over in stroresten en kan zo het nieuwe blad infecteren. In wintergranen komt deze schimmelziekte daarom al in de herfst voor. Bestrijding vindt meestal plaats in het voorjaar in het T1 stadium. Septoria tritici tast het blad aan. Aantasting van de aar vindt plaats door een andere septoria variant: septoria nodurum, beter bekend als kafjesbruin. Ook gele roest is een schimmelziekte die zich al vroeg in het voorjaar kan manifesteren. Want gele roest houdt van koude en vochtige omstandigheden. Net als bladvlekkenziekte kan gele roest aanzienlijke opbrengstdervingen veroorzaken.

Later in het seizoen krijgt de graanteler te maken met weer andere graanziekten. Twee algemeen bekende, en vaak ook meest schadelijke, zijn bruine roest en fusarium. Het door bruine roest aangetaste blad zorgt voor een versnelde afrijping en minder opbrengt. Fusarium tast ook de korrel aan. Dit leidt tot een lager korrelgewicht en een mindere kwaliteit.

Soleil® in granen
In de graanteelt zijn veel middelen beschikbaar voor de bestrijding van schimmelziekten. Afhankelijk van ziektedruk en moment is het voor de teler belangrijk de juiste keuze te maken. Het middel Soleil van Nufarm heeft twee werkzame stoffen (tebuconazool en bromuconazool). Die combinatie zorgt voor een krachtige en lange duurwerking vanaf T0 of T1 tegen septoria en gele roest. Daarbij kan Soleil ook later in het seizoen worden toegepast in T3 en dan met name tegen Fusarium en bruine roest. Bedenk echter dat Soleil een keer per groeiseizoen mag worden ingezet.