Rupsen bestrijden in de koolteelt: een flinke uitdaging
Dat insecten als witte vlieg, trips en rups zich graag vestigen in koolsoorten. Dat weet elke koolteler. Ook is bekend dat rupsen veel schade kunnen veroorzaken aan de kool. Niet alleen door vraat, maar zeker ook door de uitwerpselen op kool en blad. Alle reden om in te zetten op maatregelen en schade te voorkomen.

Minder chemische middelen beschikbaar
Het gebruik van chemische middelen zal de komende jaren verder worden beperkt. Dit geldt zeker ook voor de teelt van vollegrondsgroenten waarin minder middelen beschikbaar zijn of komen. Dit heeft impact op de manier waarop plagen in de toekomst beheerst worden. Het wordt daarbij veel belangrijker om tijdens de teelt gebruik te (blijven) maken van natuurlijke vijanden van de plaaginsecten. Denk aan sluipwespen en kevers waaronder het lieveheersbeestje.

DiPel® DF, biologisch, duurzaam en effectief
Dipel DF is een effectief en duurzaam middel dat kan worden ingezet tegen rupsen in de koolteelt. De werkzame stof van DiPel DF is de bacterie: Bacillus thuringiensis Kurstaki (BtK), een bacterie die van nature ook in de bodem voorkomt. De bacterie doodt de rups binnen 72 uur en spaart natuurlijke vijanden. En juist dat laatste is belangrijk voor een langdurige en effectieve gewasbescherming.

Proeven in sluitkool en spruitkool
Sluitkool en spruitkool hebben een lange groeicyclus. Dat betekent dat deze teelten langdurig beschermd moeten worden tegen plaaginsecten. Met het verminderde middelen aanbod wordt dit almaar lastiger. Om die reden deed Nufarm de afgelopen jaren proeven in deze teelten op zowel het sluitkool- als spruitkoolplatform. Zodra de eerste eieren en/of rupsen worden gemonitord, wordt een behandeling met DiPel DF uitgevoerd. Dankzij deze aanpak lukt het ook verderop in het seizoen de plaagdruk beter te beheersen. DiPel DF werd al in de biologische teelt toegepast maar zal naar verwachting ook in de reguliere teelt uitgroeien tot een gangbaar middel dat duurzaam en effectief kan worden ingezet.

DiPel DF: is dat nieuw?
DiPel DF is geen nieuw middel. Het wordt al lang toegepast in de bedekte teelt van bijvoorbeeld tomaten en komkommers. In deze teelten telt ook het belang van een goede balans waarbij natuurlijke vijanden worden gespaard. Bovendien is er nog nooit resistentie aangetoond. De kennis en ervaring uit de glastuinbouw worden nu ingezet in de advisering in de vollegrondsgroenteteelt.

Meer informatie
In ons uitgebreide kennisartikel leest u meer de bestrijding van rupsen in de teelt van kool.