Graslandbeheer in de nazomer
De dagen beginnen korter te worden en in de nazomer neemt mede hierdoor, maar ook door een lagere bemesting, de grasgroei af. Uit onderzoek door ILVO in 2021 komt naar voren dat ondanks de tragere groei, het loont om na de tweede snede circa vierwekelijks te maaien. Meet per dag later maaien, daalt de VEM-waarde met ongeveer 7 eenheden, zo blijkt uit dit onderzoek.

Hoe staat het grasland ervoor?
De nazomer is ook een goede periode om de staat van het grasland te beoordelen. Weer en klimaat spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hoogproductieve grassen. Het voorjaar van 2023 was bijvoorbeeld op veel plekken behoorlijk nat. Als de ontwatering dan te wensen overlaat, kan er al snel schade optreden aan het wortelstelsel. Als daarna een periode van droogte volgt, komen deze grassen door een slechte beworteling nog meer in de problemen. En u weet: waar gras minder goed presteert, zijn het de onkruiden die daar gebruik van maken en alle ruimte opeisen.

Grasland vernieuwen, doorzaaien en/of onkruiden bestrijden
Is er al veel ruwvoer gewonnen voor de komende winter? Dan is het makkelijker om een besluit tot vernieuwen of door te zaaien te nemen. Zeker die percelen die zich in een matige staat bevinden. Vernieuwen heeft als voordeel dat wortelonkruiden, ook grasachtige wortelonkruiden als kweek, effectief bestreden kunnen worden. Is het perceel in een nog goede staat, maar is de stand wat open, dan is doorzaaien een goede optie. Alvorens door te zaaien is het vaak verstandig om een onkruidbestrijding uit te voeren. Zo wordt het nieuw ingezaaide gras niet direct verdrukt door bijvoorbeeld ridderzuring, herderstasje en paardenbloem.

Voordeel onkruidbestrijding in najaar
Het voorjaar kan nat zijn, of juist koud, winderig en schraal. Door die grillige omstandigheden gebeurt het regelmatig dat een gewenste onkruidbestrijding uiteindelijk toch niet wordt uitgevoerd. Ook het voorjaar van 2023 was niet bepaald makkelijk met lange periodes met regenval, gevolgd door koude wind vanuit het noorden. De langere nazomers van de afgelopen jaren, hebben aangetoond dat juist in die periode een onkruidbestrijding zeer effectief kan zijn. Met name het probleemonkruid ridderzuring laat zich in het najaar goed bestrijden. Dat heeft te maken met een sapstroom die naar onderen is gericht om het wortelstelsel voor de winter te versterken. Maar ook andere grasland onkruiden worden in een najaarsbespuiting effectief bestreden.

Advies onkruidbestrijding najaar
Loop door de percelen en kijk waar de problemen met ridderzuring en eventuele andere onkruiden zich voordoen. Is er sprake van vooral breedbladige onkruiden, overweeg dan in het najaar zeker een onkruidbestrijding. Bekend is dat Cirran® in combinatie met een partner zeer effectief is op zowel ridderzuring en op de meeste andere voorkomende onkruiden. Vraag altijd advies bij uw loonwerker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.