Loofdoding in consumptie aardappelen in 2023
Het voorjaar was laat. Een groot deel van de aardappelen ging pas vanaf de tweede helft mei de grond in. Vaak ruim een maand later dan gangbaar. Dit betekent dat het groeiseizoen korter is. In het verleden is al wel aangetoond dat de opgelopen achterstand in het voorjaar kan worden ingelopen. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van het totale groeiseizoen. Ook de mate van natuurlijke afsterving hangt hiermee samen. Hittestress bijvoorbeeld kan zorgen dat een gewas sneller natuurlijk afsterft. Maar de kans is groot dat veel gewassen ‘vitaal’ de herfst tegemoet gaan.

Het afsterven van loof gaat niet altijd vanzelf
Een goed afgeharde en velvaste aardappel is belangrijk als wordt gestart met de oogst. Zeker in een laat jaar is de kans groot dat de aardappelteler moet ingrijpen in een vitaal gewas. Hij heeft verschillende mogelijkheden variërend van looftrekken (in met name pootgoed), loofklappen, chemische behandeling en loofbranden (vooral in de biologische teelt). Al deze methoden hebben voor- en nadelen.

Elektrische loofdoding in stroomversnelling
Met elektrische loofdoding wordt al langere tijd geëxperimenteerd. Met de komst van NUCROP elektrische loofdoding komt deze vorm van loofdoding nu in een stroomversnelling. Het grote voordeel is dat met één behandeling de loofdoding vrijwel meteen inzet en de groei stopt. De aardappel is sneller dan bij andere methodes velvast. In een laat jaar als 2023 is deze snelle en effectieve manier van loofdoding een extra voordeel.

Elektrische loofdoding is loofdoding zonder chemie. Wel wordt gebruik gemaakt van een geleidingsvloeistof voor een optimale begeleiding van de elektrische stroom. Ook het energieverbruik is gunstig, zeker vergeleken met bijvoorbeeld loofbranden. Kortom: elektrische loofdoding biedt diverse voordelen zoals:

  • Veilig voor aardappel onder droge en natte omstandigheden;
  • Sneller loslaten (5-7 dagen) dan huidige chemie;
  • Betere coördinatie van de oogst.

 

Meer informatie
Wie meer wil weten over elektrische loofdoding in aardappelen nodigen wij graag uit op onze informatiepagina. U kunt daar ook een whitepaper downloaden met daarin onder andere informatie over de beschikbaarheid. Voor advies kunt u terecht bij uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.