Zet middelen in onder de juiste omstandigheden
Gewasbescherming is altijd maatwerk. Het meest ideale moment van behandeling is afhankelijk van tal van factoren. Bij onkruidbestrijding bijvoorbeeld, wordt steeds meer met lage doseringen gewerkt. Het is dan belangrijk in te grijpen in een jong stadium van de onkruiden. Ook het moment van behandeling is belangrijk. Onder groeizame omstandigheden bijvoorbeeld zijn veel contactmiddelen veel effectiever. Een behandeling in de vroege ochtend, na een wat koele nacht is vaak veel effectiever dan een behandeling in de middag als het onkruid is afgehard. Wind is en blijft een factor van belang. Niet alleen veroorzaakt wind drift. Ook wordt het middel mogelijk slechter over het gewas verdeeld.

Maak gebruik van de techniek
Een fijnere druppel geeft als regel een betere bladbedekking en verdeling. Daar staat tegenover dat dit de kans op drift vergroot. De spuittechniek innoveert enorm. Mede door de inzet van sensoren en gps wordt de effectiviteit van bespuitingen voortdurend verbeterd. ‘Met nieuwe spuittechnieken kan bijgedragen worden aan verbeteringen op het gebied van milieu, waterkwaliteit, voedselzekerheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden’, zo schrijft Wageningen University & Research op haar website. Met de inzet van driftreducerende technieken en innovatieve spuittechnologie kan veel winst worden behaald.

Vraag bij twijfel altijd advies
Adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen hebben kennis van de middelen en van de omstandigheden waaronder die middelen het beste presteren. Heeft u twijfel over een bespuiting, over het moment, eventuele gevaren van drift of de dosering? Neem dan altijd contact op met uw adviseur.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.