Regen als brandstof voor nieuwe groei
Na een tropische junimaand met niet of nauwelijks neerslag liet de zomer van 2023 zich in ons land daarna van een totaal andere kant zien. De regen kwam in juli en begin augustus op veel plaatsen met tientallen millimeters op de naar water snakkende bodem. Veel melkveehouders zullen de regen met gejuich hebben begroet. Want voldoende vocht is en blijft noodzakelijk voor voldoende grasgroei.

Meer gras van eigen land
Pas in november kan de definitieve balans worden opgemaakt. Maar het lijkt erop dat veel melkveehouders veel ruwvoer van goede kwaliteit weten te oogsten dit jaar. En dat is belangrijk. Meer en meer wordt duidelijk dat de kostprijs voor de productie van melk en vlees omhoog gaat. Vooral door structureel hogere energie-, kunstmest- en vooral ook grondstoffenprijzen voor krachtvoer. Door zo efficiënt mogelijk te voeren met zo veel mogelijk voer van eigen land kan de kostprijs voor de melkproductie worden verlaagd.

Zorg voor goed grasland
Goed grasland is beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Een goede dus diepe beworteling is daarbij essentieel. Een zomer met voldoende regen helpt daarbij. Minstens zo belangrijk is het aandeel goed presterende grassen. Onkruiden als herderstasje, paardenbloem, boterbloem, maar ook distels en niet de vergeten ridderzuring presteren uitstekend onder vrijwel alle omstandigheden. De extreem droge zomers waarmee we de afgelopen jaren te maken hadden, zorgden dan ook dat deze onkruiden zich makkelijk konden handhaven en verspreiden. En dat is op veel plekken nog altijd goed zichtbaar. 

Investeren in het volgende jaar
Het komt vaker voor dat we tot ver in het najaar te maken hebben met groeizaam weer. In 2022 werd er zelfs tot halverwege november nog gemaaid. Er is dus vaker langer grasgroei. Ook in de onkruidbestrijding kunnen melkveehouders hiervan langer profiteren. Bijvoorbeeld door in oktober of zelfs in november nog een onkruidbestrijding uit te voeren. De ervaring leert dat een onkruidbestrijding in het najaar zeer effectief kan zijn als deze onder de juiste omstandigheden wordt uitgevoerd. Vooral de bestrijding van ridderzuring is effectief omdat de sapstroom meer neerwaarts is gericht en het middel dieper in het wortelstelsel kan doordringen.