Ondanks alle veranderingen in de landbouw blijft de onkruidbestrijding van groot belang. Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Lees vooral verder.

De toekomst van onkruidbestrijding
Voor een goede opbrengst in de landbouw is het belangrijk dat de onkruiddruk wordt beheerst. Wie de ogen open heeft, ziet af en toe percelen met gewassen die volledig overwoekerd worden door onkruid. Dat dit een enorme impact heeft op zowel opbrengst als kwaliteit van het eindproduct spreekt voor zich. Veel telers vragen zich af. Hoe ziet de toekomst eruit als belangrijke middelen, bijvoorbeeld glyfosaat, niet meer toegepast zouden mogen worden?

Waarom is onkruidbeheersing zo belangrijk
De moderne landbouw is ingericht op een hoge productie van goede kwaliteit. Dat de productie steeds verder kon worden verhoogd heeft met tal van factoren te maken: denk aan veredeling, bemesting, gewasbescherming en niet te vergeten het vakmanschap van de landbouwer. En die hoge productie is nodig. Voor de teler om voldoende rendement te behalen. En voor de consument voor voldoende en betaalbare voeding. Veel onkruiden in het gewas, zorgt niet alleen voor opbrengstverlies, maaar kan ook een bron zijn van (schimmel)ziekten en plagen. Kortom, een hoge onkruiddruk is ongewenst.

Verschuiving van middelen en methoden
Mechanische onkruidbestrijding, in de vorm van bijvoorbeeld schoffelen en wieden was altijd al belangrijk. Met de komst van robottechnologie en geavanceerde ict, wordt dit momenteel verder geoptimaliseerd. Is dat voldoende. De tijd zal het leren. Maar waarschijnlijk zullen herbiciden in meer of mindere mate nodig blijven om de onkruiddruk te blijven beheersen. Want zoals iedereen weet: onkruid vergaat niet.

Wat doet Nufarm
Nufarm heeft een duidelijke duurzaamheidsagenda. Waar mogelijk ontwikkelen we middelen en mogelijkheden om de inzet van chemie te beperken. Een mooi voorbeeld is natuurlijk NUCROP elektrische loofdoding. Deze technologie kan in de toekomst mogelijk ook worden ingezet bij de onkruidbestrijding.

Maar daarnaast blijven we vasthouden aan de inzet van chemische gewasbescherming waar dat nu nog nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar onkruidbestrijding in granen en grasland. In deze gewassen zal mechanische onkruidbestrijding waarschijnlijk ook in de toekomst lastig blijven. Met de inzet van phenoxies (groeistoffen) lukt het wel om de onkruiddruk te beheersen. Voor Nufarm is dat reden om deze middelen verder te optimaliseren zodat de landbouwer niet met lege handen komt te staan.

De kracht van phenoxies
Phenoxies zijn belangrijk bij de bestrijding van onkruiden in vooral granen en grasland. Lees vooral ons artikel: de kracht van phenoxies

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.