2023 was in tal van opzichten een uitdagend jaar voor de landbouw. Sterk wisselende kosten en prijzen van producten en vooral een jaar met veel regen. Lees onze terugblik.

Terugblik op een uitzonderlijk landbouwjaar
December is in de eerste plaats vooral een maand van veel gezelligheid. Daarnaast is het bij uitstek de maand waarop we nog een keer goed terugblikken op het afgelopen jaar. Zeker is dat 2023 een jaar was met uitdagingen. Een jaar met grote schommelingen op diverse terreinen.

Hoge energieprijzen en veel inflatie
Na de enorme prijsstijgingen van energie en grondstoffen in 2022, keerde de rust op diverse markten enigszins terug. De gasprijs daalde dit jaar naar een wat meer acceptabel niveau. En dat was goed nieuws voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. Toch zijn eind 2023 de prijzen nog stukken hoger dan voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

Ook de prijzen voor meststoffen daalden in 2023 na de enorme pieken daarvoor. En hetzelfde gold voor brandstoffen. Ondanks dit alles blijft de markt onzeker. Een kleine verstoring in de energielevering, kan grote impact hebben op de prijzen, zo blijkt keer op keer.

Hogere prijzen?
Waar in veel sectoren hogere kosten direct worden doorberekend aan de klant of gebruiker, is dat in de landbouw lastiger. De prijs van een product komt tot stand op basis van vraag en aanbod. De melkprijs bijvoorbeeld zakte in 2023, na een eerdere hoge piek, flink terug. In combinatie met hogere kosten voor krachtvoer, energie en kunstmest, komt hierdoor het bedrijfsresultaat onder druk te staan. Ook de hogere prijzen voor akkerbouwproducten in 2022, lijken in 2023 geen vervolg te krijgen.

Kijk maar naar de graanprijzen die de afgelopen jaren enorm fluctueren maar eind 2023 nadrukkelijk lager zijn dan in 2022.

2023 was een nat maar ook groeizaam jaar
Het voorjaar was nat en koud en kwam hierdoor maar traag op gang waardoor veel gewassen pas laat konden worden gezaaid of geplant. De omslag volgde halverwege mei. In plaats van koud en nat, wordt het, zeker in juni, heet en droog. Dit heeft opnieuw impact op de groei. Zeker op plaatsen waar niet of moeilijk beregend kan worden. Pas in juli volgt er opnieuw een omslag naar wat minder heet, maar vooral veel natter weer. Door de voortdurende regenval in juli en augustus neemt de ziektedruk door schimmels toe. Met name aardappelen krijgen het zwaar te verduren door een ongewoon hoge phytophthoradruk. En het blijft nat. Ook in september, oktober en november blijft het volop regenen met lokaal enorm veel overlast. Regenrecords worden gebroken en de oogst loopt op veel plaatsen vertraging op.

Inspelen op veranderingen
Inspelen op veranderingen kan op veel manieren. Door bijvoorbeeld scherp te zijn op goede momenten om producten in te kopen of te verkopen. Maar ook zo goed mogelijk inspelen op snel veranderende weersomstandigheden is van groot belang. Daarin de juiste keuzes maken, dat kan veel uitmaken. Wat dit jaar ook heeft aangetoond, is dat de juiste inzet van gewasbescherming het verschil kan maken. En juist daarin wil Nufarm de helpende hand bieden. Met producten en middelen die echt het verschil kunnen maken. De landbouw kan op Nufarm blijven rekenen. in 2023 en opnieuw in 2024.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.