Het op tijd inzetten van groeiregulatoren in graan zorgt voor een stevig gewas en meer opbrengst. Zorg dat u op tijd de middelen inzet.

Het belang van een stevig graangewas
Het belangrijkste doel van de graanteler is het behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst. Om die opbrengst te behalen zijn voldoende voedingsstoffen van het allergrootste belang. Met name de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is of komt, heeft een directe relatie op de uiteindelijke kg-opbrengst en kwaliteit. Dezelfde voedingsstoffen zorgen ook voor de groei van stengel en blad. Voor een goede en veilige opbrengst en een stevig gewas (geen legering van het gewas) zijn zogenaamde groeiregulatoren, ook wel halmverkorters genoemd, onmisbaar.

Hoe was het ook alweer in 2023
Het lijkt alweer lang geleden. Maar terugkijkend blijft de natte zomer in herinnering. Veel graantelers kregen daardoor problemen met de oogst die noodgedwongen langer bleef staan. En hoe langer het gewas staat, zeker in combinatie met regen en windstoten, des te meer kans op legering en oogstverliezen. Op veel plekken was dat helaas zichtbaar. Alleen daarom is de inzet van groeirregulatoren van groot belang. Het is een extra verzekering die legering en daardoor stevige opbrengstverliezen maar ook schimmelziekten als fusarium helpt voorkomen. Zeker in een tijd met regelmatig weersextremen zijn groeiregulatoren feitelijk onmisbaar geworden.

Meer stevigheid en meer opbrengst
Nufarm heeft de effectiviteit van groeiregulatoren vele jaren onderzocht. De inzet laat een korter en steviger gewas zien dat hierdoor veel minder gevoelig is voor legering. Daarnaast heeft de inzet van groeiregulatoren ook een direct effect op de opbrengst. Dit als direct gevolg van een betere wortelontwikkeling. Uit diverse proeven van Nufarm NL in wintertarwe is gebleken dat de inzet van Trimaxx een meeropbrengst geeft van 250 tot 400 kg per ha. Ook in graszaad worden forse meeropbrengsten aangetoond. Dat maakt de inzet van deze middelen vrijwel onder alle omstandigheden rendabel.

Sterk in granen en sterk in groeiregulatoren

Nufarm biedt de akkerbouwer diverse producten waaronder drie groeiregulatoren: Stabilan® 750, Ephon® Top en Trimaxx®. Onze groeiregulatoren worden naast in granen ook in graszaad toegepast en hebben een uitstekende naam opgebouwd bij telers en adviseurs.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.