Het voorjaar is een uitstekend moment voor de bestrijding van onkruiden in grasland. Maar hoe zit het nu precies?

Beste tijd onkruidbestrijding in grasland
Laten we duidelijk zijn. Een goed moment voor de onkruidbestrijding in grasland is het voorjaar. Het merendeel van de bespuitingen vindt dan ook plaats voor de eerste snede. De onkruiden zijn dan goed ontwikkeld en door een onkruidbestrijding krijgen goed presterende grassen direct een groeivoordeel. En zoals u weet, waar goede grassen staan, is er minder ruimte voor schadelijke onkruiden om te kiemen. Toch lukt het niet altijd om voor de eerste maaisnede een bespuiting tegen onkruiden uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat het weer tegenzit. Denk aan kou of veel regen. In dat geval kan de behandeling worden uitgesteld tot na het maaien (of beweiden). Wacht wel altijd enkele weken zodat de onkruiden voldoende zijn ontwikkeld om het middel op te nemen. Wacht ook niet te lang, want de tijd tussen een eerste en tweede snede is vaak kort. Houd daarom de onkruidbestrijding aan op circa 10 tot 14 dagen na het maaien of beweiden.

Belangrijkste probleemonkruiden in grasland
Er zijn veel graslandonkruiden, waarbij de een meer schade aanricht dan de ander. De meeste graslandonkruiden zorgen voor opbrengstschade. Bekende onkruiden zijn paardenbloem, distelsoorten, herderstasje en ridderzuring. Hoe meer onkruiden, des te lager de ruwvoeropbrengst. Verder blijven deze onkruiden zich uitbreiden als er geen maatregelen worden genomen. Daarnaast zijn er onkruiden die giftig zijn voor het vee. De meest bekende zijn boterbloem, heermoes en jacobskruiskruid. Met name deze laatste plant verspreidt zich makkelijk en snel vanuit de bermen. Feit is dat u als melkveehouder wilt voorkomen dat het vee gezondheidsschade oploopt.

Hogere ruwvoeropbrengst dankzij onkruidbestrijding
Berekeningen tonen al jaren aan dat een tijdige onkruidbestrijding veel oplevert. Tot makkelijk 2 ton ruwvoer meer per hectare. Goed grasland betekent goed ruwvoer, een hogere melkproductie en minder kosten voor de aankoop van duur krachtvoer. Alle reden om de onkruidbestrijding in grasland serieus te nemen.

Beste middel onkruidbestrijding grasland
Een breed spectrum aan onkruiden vraagt om een middel met veel breedtewerking. En dat is er. Het betreft een middel dat is samengesteld uit de groep van phenoxies, vroeger vooral bekend onder de naam groeihormonen. Nufarm heeft op basis van deze werkzame stoffen het middel; Cirran® ontwikkeld. Cirran is breedwerkend en zeer effectief. Gericht op nog meer effectiviteit op enkele onkruiden (onder andere muur), is het advies om de bespuiting te combineren met een partnermiddel.

Meer informatie over toepassing en middelen
Voor informatie over toepassingen neemt u contact op met uw loonwerker of leverancier van gewasbeschermingsmiddelen. Op onze website vindt u meer informatie over Cirran®

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.