NoFly heeft toelatingen in zowel tomaten, paprika, aubergine, komkommer en courgette. Onderstaand een overzicht van onze adviezen op basis van proeven en praktijkervaring.

NoFly in tomaten
De tabakswittevlieg is een van de belangrijkste plaaginsecten in tomaten. Vroeg in het voorjaar volstaat meestal de inzet van biologische vijanden. Als de plaagdruk toeneemt, kan direct worden gestart met NoFly. In verband met resistentiemanagement, maar ook in verband met het maximale aantal toepassingen is het gewenst om NoFly te combineren met andere entomopathogene schimmels. Een extra boost in de bestrijding is mogelijk door NoFly te combineren met NeemAzal-T/S.

Advies NoFly in tomaat

 

 

NoFly in paprika en aubergine

Er is een belangrijke nevenwerking op trips en luis aangetoond voor NoFly dat eerst vooral werd ingezet tegen witte vlieg. Voor Nufarm alle reden om onderzoek te doen naar de inzet van NoFly binnen de schema’s. Op verschillende plekken hebben telers te maken met de resistente groene perzikbladluis die nauwelijks meer te bestrijden lijkt. Inmiddels weten we dat de combinatie NoFly met NeemAzal-T/S uitstekende resultaten laat zien. Ook in de teelt van paprika en aubergine is het advies om NoFly in verband met resistentiemanagement en breedtewerking met andere entomopathogene schimmels af te wisselen.

 

Advies bestrijding paprika en aubergine

 

 

NoFly in komkommer en courgette

Trips, witte vlieg maar vooral ook luizen zorgen voor veel kopzorgen in de komkommerteelt. Een breedwerkend middel als NoFly is daarom een welkome aanvulling voor de komkommerteler. Vroeg beginnen is het eerste advies om vervolgens in een tijdsbestek van 5 tot 7 dagen, 4 bespuitingen uit te voeren. NoFly kan worden afgewisseld met andere entomopathogene schimmels. Bij hoge plaagdruk is ons advies om NoFly te combineren met NeemAzal-T/S. Laat u daarbij goed adviseren.

Advies bestrijding komkommer

NoFly een NuBio product
Nufarm helpt telers met het verminderen van residuen, zonder concessies te doen aan kwaliteit en opbrengst. Het overkoepelende merk NuBio omvat biologische insecticiden, fungiciden, biostimulanten en milieuvriendelijke bespuitingsprogramma’s.

 

Meer informatie

Bent u teler?
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Bent u adviseur?
Neem contact op met Herbrecht Muys (Technical Advisor Nufarm); tel. +32 (0) 470 91 30 69; email: [email protected]  

 

NOFLY