De bestrijding van Phytophthora in aardappelen is elk jaar opnieuw een uitdaging. Een middel dat zeker een plek verdient in de spuitschema’s is Canvas. De kracht van Canvas zit in de uitstekende bescherming van zowel het blad als de knol tegen Phytophthora. Het beste moment om Canvas in te zetten is daarom vanaf aanvang bloei en het begin van de knolzetting. In deze fase is ook de bestrijding van Alternaria belangrijk. Omdat Canvas hierop een nevenwerking heeft, is dat een bijkomend voordeel. Canvas kan tot 6 keer per jaar worden toegepast.


Vertrouw op canvas

Canvas heeft zich de afgelopen jaren zeer effectief getoond tegen Phytophthora. Ook tijdens de hoge ziektedruk in 2021 presteert Canvas uitstekend. Dit komt door de brede werking: Canvas® voorkomt:
– het vrijkomen van de zoösporen;
– de mobiliteit van de sporen; 
– directe en indirecte kieming van zoösporen en van cystosporen. 

Hierdoor werkt Canvas tegen zowel bladphytophthora en knolphytophthora. Ook bij bewezen hoge ziektedruk vanaf de knolzetting.

Canvas is snel regenvast
In de kritische zomermaanden is het soms nodig om ‘tussen de buien door’ een bespuiting uit te voeren. Canvas is binnen 30 minuten regenvast.


Adviezen Phytophthora bestrijding 2022

 

De Phytophthora-bestrijding start vanaf opkomst en hangt samen met de ziektedruk. Tijdens het groeiseizoen is het belangrijk het gewas preventief te beschermen vanaf opkomst tot de afrijping en loofdoding. Onderstaand het schema met een helder advies over de inzet van Canvas. Belangrijk: de inzet van meerdere middelen helpt om resistentie te voorkomen. Zet Canvas daarom altijd in gecombineerd met een tweede Phytophthora middel.

Blok 1 (opkomst)
Al direct na opkomst kan de aardappelplant worden geïnfecteerd door de aardappelziekte Phytophthora. De kans hierop mag dan nog vrij klein zijn, het is zeker niet uitgesloten. En natuurlijk moet worden voorkomen dat al in zo’n vroeg stadium, sporen het gewas kunnen infecteren. Blad en stengel moeten dus worden beschermd met een preventief middel.

Blok 2 (groeiperiode)
Een periode van snelle groei. Nieuw blad moet worden beschermd. Dit betekent dat bij hogere infectiedruk en groeizaam weer, het spuitinterval soms moet worden opgevoerd.

Blok 3 (stabiele groei)
Vanaf aanvang bloei en begin knolzetting. Een gewas dat ook vaak langer nat blijft, zeker aan de onderkant. Grotere kansen op infecties en bovendien wordt vanaf nu ook knolbescherming belangrijker. Naast Phytophthora verdient ook Alternaria aandacht.

Advies: Canvas is nu een uitstekende keus. Sterk preventief tegen Phytophthora en met nevenwerking op Alternaria. Canvas moet altijd worden ingezet met een partner middel. Laat u hierover adviseren door uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen. 

Blok 4 (afrijping en loofdoding)
Zeker in een jaar met relatief hoge Phytophthoradruk, zoals in 2021, is het belangrijk dat de knol in deze fase optimaal wordt beschermd. Als teler wil je natuurlijk voorkomen dat besmette knollen naar binnen worden gereden. Canvas kan ook dan nog worden ingezet. Let wel op het maximum van 6 bespuitingen.


Aanvullende informatie over Canvas

Resistentiemanagement
Past goed binnen de verschillende schema’s gericht op resistentiemanagement. Combineer Canvas altijd met een tweede middel tegen Phytophthora.

Past in Green Deal 
Door gebruik van Canvas is er een geringe hoeveelheid actieve stof (60 g/l a.i.) per hectare nodig wat goed past in de toekomstige eisen van de Green deal.

Nevenwerking op Alternaria
In proeven is een nevenwerking van ca. 30% tegen Alternaria vastgesteld. Bij hoge Alternariadruk adviseert Nufarm om Canvas te combineren met een specifiek middel gericht tegen Alternaria.

Mengbaar en vloeibaar
Canvas is vloeibaar en mengbaar met andere fungiciden en insecticiden.

Advies
-> Start met Canvas vanaf begin bloei/knolzetting.
-> Dosering: 0,3 liter per ha per toepassing
-> Maximaal 6 toepassingen


Conclusies Canvas 2022

 • Preventieve bescherming van blad en knol tegen Phytophthora
 • Het perfecte middel in blok 3 vanaf bloei en aanvang knolzetting
 • Altijd combineren met tweede middel tegen Phytophthora
 • Nevenwerking tegen Alternaria
 • Zeer snel regenvast
 • Mengbaar met andere middelen
 • Unieke werkzame stof, minder actieve stof per ha
 • Maximaal 6 toepassingen, ook in afrijping zeer effectief.
Wilt u meer informatie over Canvas?
Neem contact op met onze Canvas expert

Canvas

 • Erkenningsnummer: 10168P/B
 • In aardappelen.
 • In aardappelpootgoedteelt.
 • Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming) (ornamentals).
 • Verpakking: 4 x 5L

Meer over Canvas
We zijn er voor u