Makkelijk scoren met Cirran in grasland

Een goed presterend perceel grasland levert meer eiwitrijk ruwvoer op. Een tijdige onkruidbestrijding in grasland is daarmee een rendabele manier om te bezuinigen op de aankoopkosten van (kracht)voer. Krachtvoer dat bovendien vaak van ver moet worden aangevoerd (denk aan sojaproducten). Een onkruidbestrijding is dus echt makkelijk scoren. In onderstaand artikel lichten wij dat verder toe.

Twee ton extra ruwvoer door onkruidbestrijding
Waar gras groeit, ontstaat op den duur ook onkruid. De onkruidbezetting wordt met de jaren erger. Zeker de afgelopen jaren met afwisselend langdurige periodes van droogte, recent gevolgd door veel regenval, krijgen onkruiden kans zich te ontwikkelen ten koste van goed presterende grassen. De diverse voorkomende onkruiden zoals muur, paardenbloem, boterbloem, herderstasje, distels en niet te vergeten zuringsoorten, waarvan de ridderzuring de meest bekende is, zijn ronduit schadelijk voor de opbrengst.

Naar de negatieve effecten van onkruid is volop onderzoek gedaan. Zowel de VEM- als DVE-opbrengst en de structuurwaarde van het ruwvoer worden negatief beïnvloed door de hierboven genoemde en andere onkruiden. Onderstaande berekening is gemaakt op basis van de meest gangbare onkruiden in grasland, onder andere paardenbloem, muur, ridderzuring en distel.

Een onkruidbestrijding levert € 460,- extra opbrengst per hectare op
Het grasland rondom de boerderij is een kostbaar productiemiddel. Alle reden om daar het maximale rendement uit te halen. Voerkosten vormen een grote kostenpost. Meer ruwvoer van het eigen bedrijf, levert direct voordeel op in de vorm van een lagere kostprijs. Vaak krijgen wij de vraag gesteld: wat levert een onkruidbestrijding ons daadwerkelijk op. Ook dat is berekend. In onderstaande tabel ziet u dat een onkruidbestrijding het eerste jaar van toepassing 460 euro per ha oplevert. Maar ook het jaar daarna heeft u voordeel. Wij schatten dit voordeel in op ongeveer 230 euro. In totaal levert een eenmalige onkruidbestrijding dan 690,- euro op. Vermenigvuldig dat maar eens met het aantal hectares waarop u gras teelt.

Onkruidbestrijding van voorjaar tot najaar
Vaak wordt het vroege voorjaar gezien als het beste moment voor een onkruidbestrijding. Bij een onkruidbestrijding in het voorjaar heeft u immers direct voordeel in de vorm van een hogere ruwvoeropbrengst. Lukt het niet in het voorjaar, dan kan ook in de zomer en zelfs in het najaar nog prima een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. Een onkruidbestrijding in het najaar is effectief tegen ridderzuring. In verband met de neerwaartse sapstroom dringt het middel dieper door in de wortels.

Bepaal altijd eerst of onkruiden een probleem vormen en bepaal dan wat het beste moment is. De loonwerker of de adviseur van gewasbeschermingsmiddelen geven daarbij goed advies. Onderstaand leest u onze adviezen met Cirran® in combinatie met een mixpartner.

2 l/ha Cirran® + 1,5 l/ha Primstar®
2 l/ha Cirran® + 4 l/ha Bofix®