Meer ruwvoer van eigen bodem

met onkruidbestrijding in grasland

Meer ruwvoer van eigen bodem

Meer ruwvoer van eigen bodem
Een hogere ruwvoerproductie zorgt voor een beter bedrijfsresultaat. Daarover zijn graslandspecialisten en financieel specialisten het onmiskenbaar eens. Daarom is een investering in de kwaliteit van grasland zeer rendabel. Een belangrijke oorzaak van opbrengstverlies is een te hoge onkruidbezetting. Door droge en warme zomers is de onkruiddruk hoog. Alle reden om dit voorjaar in actie te komen.

Kostprijs melk verlagen met meer eigen ruwvoer
Accountants* onderzochten de voerkosten en vergeleken daarbij de kosten voor voer van eigen bodem met de aankoopkosten van voer. In de tabel hieronder leest u dat de voerkosten met eigen voer de helft lager zijn. Met meer ruwvoer van eigen bodem verlaagt u de kostprijs van melk direct met ruim 5 euro per 100 kg melk.

* Bron: melkvee, Pieter Stokkermans, 28 november 2020; en rapport Cijfers die spreken van Alfa accountants.


Onkruid belangrijke oorzaak van opbrengstverlies
Onkruiden als ridderzuring, paardenbloem, boterbloem, vogelmuur, herderstasje en distels zorgen voor veel opbrengstverlies. Dat verlies kan makkelijk oplopen tot twee ton drogestof per hectare of zelfs meer. En ook de voederwaarde wordt minder. Alle reden om de onkruidbestrijding serieus te (blijven) nemen. Want met meer ruwvoer van eigen bodem, bespaart u flink op de aankoop van voer.

Groeiend probleem met ridderzuring
Door de droge zomers zijn er meer onkruidproblemen. Veel onkruiden maken diepe wortels en zijn daardoor beter bestand tegen droogte.  Vooral ridderzuring is een hardnekkig probleem. Daarom hebben we het afgelopen jaar nadrukkelijker gewerkt aan oplossingen om dit onkruid zo effectief mogelijk te bestrijden. Maar ook andere probleemonkruiden hebben onze aandacht.

Cirran in de mix
Jaarlijks doen we proeven waarin we verschillende middelen met elkaar vergelijken. Onderstaand een aantal proefresultaten waarin we Cirran combineren met een mengpartner. Veel voorkomende onkruiden zoals ridderzuring paardenbloem, vogelmuur, herderstasje en akkerdistel worden hiermee effectief bestreden.

   


Start onkruidbestrijding in het voorjaar: vanaf begin maart.

Profiteer maximaal van de onkruid-bestrijding en start als het weer dat toelaat. Spuit bij groeizaam weer en als de onkruiden aan het groeien zijn. Meestal is dit vanaf begin maart.

 

Adviezen onkruidbestrijding voor 2021

Effect van Cirran
Het effect van Cirran op diverse onkruiden. (Nog meer breedtewerking wordt verkregen door een mengpartner toe te voegen.)

Cirran® is een gedeponeerd handelsmerken van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onkruidbestrijding in grasland?
Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.


Kwalitatief hoogwaardig en smakelijk ruwvoer is de basis van het rantsoen

Paul van der Kooij - Technical Advisor Benelux
Meer ruwvoer van eigen bodem

Aanvraag graslandbrochure

Cirran

  • Erkenningsnummer: 6490P/B
  • In grasland en weiland.
  • In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).
  • Verpakking: 2 x 10L

 

We zijn er voor u.