Webinar "Een beter rendement begint in het weiland"

Wilt u ook gaan voor meer ruwvoer van eigen grond en wilt u echt weten wat onkruidbestrijding in grasland u oplevert? Paul van der Kooij en Herbrecht Muys leggen het uit in het webinar: “Een beter rendement begint in het weiland”. Of lees hieronder het artikel en ons advies.


Een beter rendement begint in het weiland

Binnen de melkveehouderij is het voer veruit de belangrijkste kostenpost. Zeker de kosten voor krachtvoer drukken zwaar op de kostprijs. Een belangrijke manier om de kosten voor krachtvoer te verminderen, is het verhogen van de ruwvoerproductie op het eigen bedrijf. Een beter rendement voor de melkveehouder begint daarom in het weiland. In dit artikel wordt ingegaan over hoe de melkveehouder zijn ruwvoerproductie kan verbeteren en verhogen door middel van onkruidbestrijding. Ook wordt ingegaan op wat onkruidbestrijding de melkveehouder in zijn portemonnee kan opleveren.

 

Wat levert meer ruwvoer de melkveehouder op in geld?

De voerkosten voor de melkveehouder zijn in grote lijnen te verdelen in de kosten voor de winning van eigen ruwvoer en de kosten voor krachtvoer. Accountants maken regelmatig berekeningen over die kosten. Zo berekende een accountantskantoor in 2020 dat de gemiddelde kosten voor ruwvoer van eigen grond op € 4,79 voor de productie van 100 kg melk liggen. Bij het voeren van krachtvoer was voor diezelfde 100 kg melk ruim meer de helft nodig, namelijk € 10,45. Een enorm verschil. Natuurlijk, krachtvoer is nodig voor een goede balans. Zodat het ruwvoer optimaal benut en aangevuld wordt. Dit levert de beste productie op. En een goede gezondheid van het vee. Maar bedenk: een koe die wordt gevoerd met ruwvoer van hoge kwaliteit, heeft minder krachtvoer nodig. Dit levert dus direct besparingen op.

 


Met onkruiden minder opbrengst en minder voederwaarde

Het is heel eenvoudig: waar onkruiden staan, kan geen gras groeien. Wat maakt onkruiden nu zo schadelijk voor de melkveehouder? Het betreft in feite twee zaken: de opbrengst en de voederwaarde.

Hogere ruwvoeropbrengst

Percelen met veel onkruiden, blijven achter in opbrengst. Meer onkruid in een perceel betekent direct een lagere ruwvoeropbrengst per hectare. En dat kan flink oplopen. Ook hier is onderzoek naar gedaan. Een perceel grasland van matige kwaliteit, met meer onkruiden, levert per hectare minder kg ruwvoer. In onderstaande tabel is een matig perceel grasland vergeleken met een goed presterend perceel. Het verschil in opbrengst loopt dan al snel op tot 2 ton ruwvoer per ha. Ook hier kan een rekensom op worden losgelaten van 460 euro per hectare aan meeropbrengst.

Hogere kwaliteit ruwvoer

Niet alleen de ruwvoeropbrengst telt. Dit geldt zeker ook voor de voederwaarde. Hoogwaardig Engels raaigras biedt meer smakelijkheid en een hogere voederwaarde vergeleken met slecht presterende grassen en breedbladige onkruiden als paardenbloem en herderstasje. In onderstaande tabel worden die verschillen in VEM, DVE, structuurwaarde en droge stof zichtbaar. Kortom eveneens een goede reden om te investeren in de kwaliteit van het ruwvoer.

Daar komt nog bij dat een onkruidbestrijding niet alleen in het eerste jaar voordeel oplevert. Maar ook in het jaar daarna. Dat voordeel kan wel oplopen tot 700 euro per ha. De onkruidbespuiting is dus snel terugverdiend.

 

Schadelijke en giftige onkruiden in grasland

Er komen tientallen verschillende onkruiden in grasland voor. Veel onkruiden hebben nauwelijks voederwaarde. Ook leveren onkruiden minder kg ds per hectare op. In die zin zijn ze schadelijk. De bekendste schadelijke onkruiden in grasland zijn herderstasje, paardenbloem, vogelmuur, boterbloem, akkerdistel en ridderzuring. De scherpe boterbloem heeft, de naam zegt het al, een scherpe smaak en is zelfs ietwat giftig. Het vee zal dit onkruid vermijden. In de kuil is het niet langer giftig. Een onkruid dat wel giftig is voor het vee, zowel in het perceel als in de kuil, is jacobskruiskruid. De laatste jaren nemen de problemen met deze felkleurende gele plant verder toe. Vooral omdat het veelvuldig is ingezaaid in bermen en zich vanuit daar verspreidt. Wees hier alert op. Het kan leiden tot ernstige gezondheidsschade van het vee.

Tijdstip onkruidbestrijding in grasland

De onkruidbestrijding is belangrijk om meer en hoogwaardig ruwvoer van eigen grond te winnen. En zo te besparen op kosten voor krachtvoer. De onkruidbestrijding in grasland kan vanaf het vroege voorjaar tot in het najaar. Over het algemeen wordt het voorjaar (maart of april), voor de eerste snede, gezien als het beste tijdstip. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat de weersomstandigheden tegenwerken of omdat het perceel te nat is, kan er ook later een bestrijding worden uitgevoerd. Belangrijk is dat na het maaien of weiden onkruid voldoende ‘aan de groei’ is en goed met het middel kan worden geraakt. Meestal is dit 2 tot 3 weken na het maaien. Omdat de meeste middelen een veiligheidstermijn van 1 of 2 weken hebben, is het zaak om niet te lang te wachten.

Ook in de herfst wordt regelmatig nog voor een onkruidbestrijding gekozen. Meestal is de bestrijding dan vooral gericht op ridderzuring. Juist in het najaar kan een onkruidbestrijding in grasland daarom zeer effectief zijn.


Middelen onkruidbestrijding

In België worden meerdere middelen veelvuldig ingezet tegen onkruiden. Om het spectrum aan onkruiden zo breed mogelijk te bestrijden adviseren wij in grasland altijd Cirran in te zetten samen met een partner middel. Om drie redenen:

  • Cirran werkt bijzonder breed
  • Cirran werkt op die onkruiden die andere middelen laten staan, én
  • Cirran kan perfect worden gecombineerd met andere beschikbare middelen

 

Advies

2 l/ha Cirran® + mengpartner

  • Krachtige mix op de meest voorkomende onkruiden
  • Sterke combinatie op akkerdistel, boterbloem, herderstasje, vogelmuur, paardenbloem en ridderzuring
  • Vanaf het voorjaar als de omstandigheden groeizaam zijn

 

Cirran® is een gedeponeerd handelsmerk van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


Met meer ruwvoer van het eigen bedrijf behaalt u een beter bedrijfsresultaat. Dit kan oplopen tot wel 700 euro per ha

Paul van der Kooij - Technical Advisor Benelux

"*" geeft vereiste velden aan

By selecting the checkbox above, you are agreeing Nufarm can send you relevant Marketing Communications. You are able to unsubscribe at any time, by updating your preferences. Learn more

I agree to receive marketing Communications from Nufarm*
Heeft u vragen?

Onze graslandexpert helpt u graag verder!

Contact opnemen

Cirran

  • Erkenningsnummer: 6490P/B
  • In grasland en weiland.
  • In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).
  • Verpakking: 2 x 10L

 

We zijn er voor u.