Aardbeien telen met minder residu

De vraag naar aardbeien met minder residu neemt toe. Afnemers stellen onverminderd hoge eisen aan smaak en houdbaarheid. Tegelijk wordt van telers verwacht dat zij inzetten op een duurzame teelt met een maximale residu limiet (MRL) die almaar scherper wordt. Dit stelt telers voor nieuwe uitdagingen: minder residu en toch een gezond en vitaal gewas. Dit artikel gaat in op de bestrijding van Botrytis (grauwe schimmel) met NuBio-middel Botector, passend binnen eigentijds IPM-management (effectief zonder residu).

NuBio: samen gaan voor gezonde groei
Nufarm zet vol in op het ontwikkelen en vermarkten van middelen die effectiviteit weten te verbinden met minder residu. Om onze ambities te benadrukken hebben we op Europees niveau het label NuBio geïntroduceerd Binnen NuBio werken we actief samen met ketenpartners waaronder teelttechnisch specialisten en plantveredelaars. Nufarm is ervan overtuigd dat het delen van kennis en ervaringen ons helpt bij een succesvolle teelt met minder residu. Een van de middelen die Nufarm binnen het NuBio aanbod is Botector, een krachtig middel tegen Botrytis (grauwe schimmel) dat perfect past binnen het MRL-management.

 


Botector tegen Botrytis

Botrytis cinerea (grauwe schimmel) is een schimmelziekte die zowel het blad als de vrucht aantast. Pathogenen overleven op dode bladeren waarna onder andere meeldraden en kelkdraadjes worden geïnfecteerd. Vruchten worden daarna meestal via kleine wondjes geïnfecteerd. Met de inzet van Botector wordt voorkomen dat de Botrytis-schimmel de plant infecteert. 

De belangrijkste voordelen van Botector

 • Laat geen residu achter (ideaal voor residumanagement en MRL-eisen)
 • Voorkomt ontwikkeling van Botrytis (antagonistische werking)
 • Te combineren met andere middelen
 • Geen kans op resistentie
 • Geen veiligheidstermijn

Hoe werkt Botector
De werkzame stof van Botector is Aureobasidium pullulans, een gistvormende schimmel, die behoort tot de ascomyceten. Deze schimmel is actief bij temperaturen van 3 tot 35 ºC met een optimum tussen 15 en 25 ºC. De schimmel werkt als antogonist (tegenstander) van Botrytis waardoor de Botrytis-schimmel niet of nauwelijks de kans krijgt zich te ontwikkelen.

Toepassen Botector
Start met Botector aan het eind van de bloei, als de eerste bloemblaadjes vallen. Op dat moment neemt de kans op aantasting van de vrucht door Botrytis toe. Botector mag tot einde oogst worden toegepast. Pas het aantal bespuitingen aan de ziektedruk aan. Met name tijdens de periode van plukken ontstaan makkelijk wondjes waardoor Botrytis kan binnendringen. Er geldt geen minimum interval tussen de bespuitingen. Botector mag maximaal 6x per 12 maanden worden ingezet en kan gemengd worden met andere fungiciden maar niet met alle. Contacteer daarover altijd uw adviseur.

Advies Botector in aardbeien

 • Starten vanaf het vallen bloemblaadjes tot en met pluk
 • Dosering 1 kg/ha
 • Blokbespuiting, maximaal 6 bespuitingen per 12 maanden
 • Geen residu, kan tot einde oogst worden toegepast.
 • Bedekking is belangrijk, om Botector goed in het gewas en op de vruchten te verdelen.

 


Meer informatie of advies

Wenst u meer informatie. Neem dan contact op met uw teelttechnisch adviseur.

Ook kunt u contact opnemen met Herbrecht Muys, Technical Advisor : M +32 (0) 470 91 30 69; e-mail [email protected]


Botector is een belangrijk middel voor spuitschema’s op basis van IPM. Bij gebruik in rotatie met andere middelen gaat het risico op ontwikkeling van resistentie op het spuitschema drastisch omlaag. Door zijn antagonistische werking met het pathogeen is de ontwikkeling van resistentie onbestaande

Herbrecht Muys - Technical Advisor Benelux
NuBio in aardbeien
Aanvraag NuBio brochure

Botector

 • Erkenningsnummer: 11046P/B.
 • In de teelt van aardbeien, bessen, braam- en frambozenstruiken en druivelaars.
 • Verpakking: 10 x 1 KG.

Bekijk ook onze andere biologicals producten.

We zijn er voor u.