Wat zijn phenoxies?

Phenoxies zijn synthetische auxines. Auxines zijn natuurlijke planthormonen die belangrijk zijn voor de groei. Door het spuiten van auxines gaan de geraakte onkruiden ongeremd groeien wat uiteindelijk leidt tot het afsterven van de onkruiden. Dat phenoxies vooral in de graanteelt en in grasland worden toegepast, heeft te maken met de selectiviteit van de middelen. Breedbladige onkruiden zijn gevoelig. Granen en grassen zijn in bepaalde groeistadia ongevoelig voor phenoxies.

De moderne phenoxies

De phenoxies van nu zijn doorontwikkeld. Tegenwoordig worden ze geproduceerd op basis van zouten. Hierdoor zijn de middelen niet meer ‘vluchtig’ en is er geen hinderende reuk. Ook is er door deze formulering enige opname door de wortels. Dit alles maakt de middelen effectiever en fijner om mee te werken.

Phenoxies nog altijd zeer effectief

We stellen vast dat bij veel gebruikte ALSremmers (sulfonylureas en triazolypyrimidines) vaker resistentie wordt vastgesteld. Phenoxies daarentegen zijn nog altijd zeer effectief. Daarnaast verdwijnen er vertrouwde middelen en zijn nieuwkomers schaars. Phenoxies blijven beschikbaar. Graantelers kunnen er op blijven vertrouwen tegen relatief lage kosten.

 


Drie sterke middelen beschikbaar

Toepassen vanaf groei in het voorjaar

Phenoxies zijn contactmiddelen. Door het raken van het onkruid (het blad) wordt het middel opgenomen. Auxines bootsen de groei na. Voldoende blad en groeizame omstandigheden zijn bepalend voor de effectiviteit. Toepassingen zijn daarom mogelijk vanaf eind februari als de dagen wat langer worden en de dagtemperaturen stijgen tot boven de 10 graden Celcius. Onder groeizame omstandigheden presteren phenoxies het best.

 

 


Adviezen 2021 in de graanteelt

In veel graanpercelen is al in het najaar een eerste onkruidbestrijding uitgevoerd met een systemisch middel. In die percelen zal in het voorjaar een eenvoudige correctiebespuiting in veel gevallen volstaan. In percelen waar in het najaar geen onkruidbestrijding is uitgevoerd, is veelal een bredere mix van middelen nodig.

Onderstaand bieden wij u een overzicht van onze adviezen:

Wintergranen met Duplosan Super en U46 M750

Bij het inzetten van een najaarsbespuiting onder goede omstandigheden hebben we de najaarskiemers zoals kamille, klaproos, ereprijs, paarse dovenetel en klein kruiskruid, maar ook eventuele grassen (resistente duist) reeds meegenomen en kunnen we in het voorjaar een eenvoudige correctiebespuiting doen met 2.5l/ha Duplosan Super.

Een bespuiting met Duplosan Super laat dankzij een combi van drie phenoxies in het voorjaar een brede werking zien. Zo worden muur en kleefkruid goed bestreden, maar ook probleemonkruiden als paardenbloem, boterbloem, herderstasje en eenjarige onkruiden als perzikkruid en zwaluwtong, worden in een jong stadium met Duplosan Super goed bestreden. Distels steken later in het voorjaar terug hun kop op en dan kan 2l/ha U46M750 (MCPA) soelaas bieden.

Zomergranen met U46 M750 (eventueel met florasulam)

Bij zomergranen gaan we een stuk later behandelen en profiteren we van uitstekende condities. Een bespuiting met 2 l/ha U46 M750 (MCPA) al of niet in combinatie met een florasulam bestrijdt een breed onkruidspectrum.

Sec of in de mix

De phenoxies in Duplosan Super, U46 D500 en U46 M750 zijn zeer effectief. Sec te gebruiken maar ook in de mix met andere middelen. Laat u daarbij altijd goed adviseren. Belangrijke feiten zijn dat bij phenoxies de kans op resistentie minimaal is én dat de middelen zeer kostenefficiënt zijn (lage kosten en hoog rendement).

Klik hier en ontdek het spectrum van de phenoxies.


Phenoxies zijn de grondslag van de onkruidbestrijding. Ze waren de afgelopen 60 jaar belangrijk, maar ook de komende 60 jaar zullen ze een belangrijk onderdeel vormen in het resistentiemanagment bij onkruidbestrijding in granen.

Herbrecht Muys - Technical Advisor Benelux
Phenoxies onmisbaar bij onkruidbestrijding granen
Aanvraag brochure

Duplosan Super

 • Erkenningsnummer: 7618P/B
 • In winter- en zomertarwe.
 • In winter- en zomergerst.
 • In winter- en zomerhaver.
 • In winter- en zomerspelt.
 • In fruitbomen en -struiken.
 • In druivelaars.
 • In notelaars.
 • Verpakking: 2 x 10L.

 

 

Meer info

U 46 M750

 • Erkenningsnummer: 9310P/B.
 • In granen (tarwe, gerst, spelt, haver triticale en rogge).
 • In vezelvlas.
 • In grasteelt.
 • In grasland en weiland.
 • In gazons en grasvelden en golfterreinen.
 • In fruitbomen en -struiken en druivelaars.
 • In sierbomen en -heesters.
 • Verpakking: 12 x 1L en 2 x 10L.

 

 

Meer info

U 46 D500

 • Erkenningsnummer: 7013P/B.
 • In granen (tarwe, gerst, spelt, haver triticale en rogge)
 • In graszaadteelt
 • In grasland en weiland
 • In gazons en grasvelden en golfterreinen
 • In maïs
 • Verpakking: 4 x 5L.

 

 

 

 

Meer info
We zijn er voor u.