Buttress

herbicide

  • Erkenningsnummer: 9819P/B
  • In grasland en weiland.
  • In luzerne.
  • In rode en witte klaver.
  • In granen (winter- en zomertarwe, winter-en zomergerst en winter- en zomerhaver).
  • Verpakking: 2 x 10L