Kyleo

herbicide

  • Erkenningsnummer: 10336 P/B
  • In alle teelten, waaronder fruitteelt
  • In gazons en grasvelden en golfterreinen
  • In grasland en weiland
  • Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden
  • Niet verharde permanent onbeteelde terreinen
  • Spoorwegen
  • Voor professioneel gebruik
  • Verpakking: 4 x 5L en 1 x 15L