Kyleo

herbicide

  • Erkenningsnummer: 10336 P/B
  • In alle teelten, waaronder fruitteelt.
  • In gazons en grasvelden en golfterreinen.
  • In grasland en weiland
  • Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.
  • Niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
  • Spoorwegen.
  • Verpakking: 4 x 5L en 1 x 15L