"Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům jednoletým v porostech ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene."

„Účinné látky přípravku pronikající listovým pletivem do rostlin nepříznivě ovlivňují dělení buněk. Způsobuje
deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté plevele a pcháč oset.“