Ephon Top je růstový regulátor ke zvýšení odolnosti obilovin proti poléhání, registrovaný do pšenice ozimé a pšenice jarní, ječmene ozimého a ječmene jarního, žita ozimého a tritikale ozimého.

Růstový regulátor Ephon Top proniká rychle do rostlinných pletiv, kde podporuje syntézu etylenu. Etylen společně s dalšími hormony zkracuje stonek a stimuluje tvorbu látek, jako je lignin a celulosa, které významně zpevňují stéblo. Zároveň s tím dochází i ke zkrácení stébla, a tím k významnému zvýšení odolnosti obilniny vůči poléhání. Kromě samotného zpevnění a zkrácení stébla Flordex aktivuje i další enzymy v rostlinách obilnin, a tím podporuje tvorbu zrn. Tak jako i u jiných přípravků je optimálního účinku dosaženo aplikací za podmínek příznivých pro růst a vývoj obilnin.