Kideka

Herbicid

"Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, určený k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým dvouděložným a jednoletým jednoděložným plevelům"

„KIDEKA je selektivní kontaktní herbicid s krátkým reziduálním účinkem.
Účinná látka mesotrion ze skupiny triketonů je přijímána listy i kořeny a ovlivňuje metabolismus biosyntézy
karotenoidů plevelných rostlin. V následujícím kroku dochází k poškození fotooxidace zelených pigmentů listů.
Mesotrion tak způsobuje zbělení listů a nekrózy meristematických pletiv. K následnému odumírání zasažených
plevelů dochází během jednoho týdne a k jejich úplné likvidaci během dvou týdnů“